Klubbmøte torsdag 22. oktober om knølhval i Nord-Norge

Klubbmøte torsdag 22. oktober om knølhval i Nord-Norge

Valgets kvaler – hvalens valg

Kvaløya lever opp til navnet: Hvalinvasjon i nordnorske vinterfjorder

Et liknende foredrag ble holdt tidligere i år på Framsenteret i anledning forskernatt i Tromsø. Dette ble raskt utsolgt, men vi har klart å få til et nytt foredrag eksklusivt for havpadleklubben.

To_hvaler

Foto: Gunnar Noer

Martin Biuw er seniorforsker på Akvaplan-niva A/S på Framsenteret. Han har 20 års fartstid som forsker på både sel og hval verden over, fortrinnsvis i polare strøk. Han leder blant annet et tverrfaglig forskningsprosjekt om hvordan de seneste årenes innsig av sild i nordnorske fjorder trekker til seg fiskeflåten, hval og turister, og hvordan det også kan påvirke andre lokale industrier som f. eks. oppdrettsnæringen. Martin er opptatt av hvordan innovativ teknologi kan tas til bruk for å samle inn bedre kunnskap om hvalenes og selenes atferd, tilstand og levebetingelser, og har vært sentral i utviklingen av instrumenter som kan festes på dyrene for å i tillegg samle informasjon om havenes tilstand.

Selve foredraget blir på ca. 30 minutter. Etterpå tar vi en sosial bolk med pizza og mingling, og ikke minst planlegging av høstens og vinterens turer. Mulig også Tirsdagsdamene v/Ingrid&Linda blir å fortelle (skrøne) mer fra sommerens eskapader.

En_hval

Foto: Gunnar Noer

Sted: SAS Radisson Blue, tid: 22.oktober kl. 18:00-21:00. 

Meny: Pizza a’la Yonas m/Cola e.l.

Klubben holder mat og lokale, men dere må selv kjøpe drikke.

Vel møtt,

hilsen Styret

Leave a Reply

%d bloggers like this: