Fra temakveld med Bodø kystradio

Fra temakveld med Bodø kystradio

De seinere åra er det en del kajakkpadlere som har kjøpt inn små s.k. håndholdte VHF-sendere til bruk i kajakken når man er på tur. Antallet er foreløpig lite i forhold til hvor stort padlemiljøet er, og mange kvier seg for å begynne med noe som man ikke skjønner seg på eller ser nytten av. Derfor var det et særdeles velkomment tiltak da Silje Kristin Jensen, velkjent i padlemiljøet og medlem av Sjøredningskorpset her i Tromsø, inviterte til temakveld om ‘Skikk og bruk’ av VHF, i samarbeid med Redningsselskapets og kystradioen_32

Det ble et interessant møte der vi kom ansikt til ansikt med de som sitter på Bodø radio og prater med brukerne i det daglige. Vi fikk oppklart en del myter og oppfatninger om hvordan VHF-radioen fungerer i praksis. Mange av oss amatører har jo en høy terskel for å ta kontakt med kystradioen, men jeg tror denne ble betraktelig lavere etter dette møtet.

Budskapet fra kystradioen var at det er mye mindre formelt i forhold til radioprosedyrer enn det man skulle få inntrykk av på de standard radiokursene. Det er svært sjelden at alarmknappen brukes. Isteden bruker man vanlige oppkall og muntlig kommunikasjon med kystradioen. Man bør huske kallenavnet sitt, i det minste er det en fordel å vite hva man heter.

Bodø radio lytter på kanal 16 hele tiden, i tillegg til alle de lokale arbeidskanalene. Vi kan velge andre kanaler, f.eks 68, og bruke denne fritt uten å forstyrre andre. Generelt er det mye tidsbesparelse i en søkeoperasjon hvis man gir presis informasjon om posisjonen. Bruk gjerne koordinater, siden en del stedsnavn er vanlige oppover langs kysten, og kan knyttes til flere steder.

Man er ikke avhengig av å ha en dyr radio med alarmknapp for å kunne kalle opp kystradioen, og på den måten opprettholde god sikkerhet. Det disse gir er posisjon i form av GPS-koordinater, i tillegg til den vanlige radio-funksjonaliteten. Hvis man ikke trenger GPS-en innebygd i radioen, kan man like gjerne klare seg med en enklere variant, som gjerne koster det halve. Det er heller ikke noe krav til lisens og registrering, men det anbefales at man tar radiokurs, så vet man i det minste litt om hva som gjelder.

Kystradioen har også en ‘Meld fra hvor du drar’-tjeneste. Her kan du ringe inn på 120 før en tur å melde inn turen. Så må du også si ifra at du er kommet vel hjem. Denne funksjonen ble benyttet med hell da padleklubben hadde sin ‘Hei til kvalen’- tur på Vengsøya nå nylig. Etter å ha tatt en telefon til kystradioen, avtalte vi en test av radioen på kanal 16 og kanalene 60 (Sandøya) og 81 (Hillesøya), og så fikk etablert hva som fungerte.

Generelt er det mange fordeler med å ha VHF-radio for padlere, og jo flere vi er, jo større nytteverdi har den, i og med at vi etterhvert kan bruke dem til å kommunisere oss i mellom på vanlige turer. Tidligere var det vanlig at kajakkpadlerne i Tromsø brukte kanal 69, men denne har nå blitt tatt over av kvalsafaribåtene. I steden bruker vi nå kanal 68 som mer eller mindre fast kanal for padlerne.

Leave a Reply

%d bloggers like this: