Skal THPK gå inn i NPF ?

Skal THPK gå inn i NPF ?

Opp igjennom årene så har det vært mange slag i klubben om hvorvidt vi skal ha et forhold til Norges padleforbund (NPF) eller ikke. Nå er det igjen på tide å ta opp dette temaet. 

NPF er et særforbund av Norges idrettsforbund (NIF). Så langt har motstanderne mot medlemskap vunnet, og motargumentene har stort sett gått på følgende:

 1. Angående kursing i klubben, så har vi kommersielle aktører som Alfa fritid, Bjørns kajakk og Johnny&Lone. Vi har med andre ord ikke behov for å utdanne egne instruktører gjennom NPF.
 2. Vi er ingen sportsklubb, – vi hører heller sammen med DNT enn med NIF
 3. Hvis klubben melder seg ut av NIF eller vi blir oppløst, så tilfaller klubbens midler NIF, og ikke det vi nå har bestemt.
 4. Hva med de som ikke vil la seg belære av søringene i NPF. Er de noe verdt, eller skal all turledelse i framtiden forbeholdes de som gått på kursene?
 5. Hva med å holde fokus på det vi er interessert i, nemlig turpadling, istedenfor å bruke tida på organisatoriske spørsmål i NIF/NPF.

Det er nå noen år siden sist vi hadde en årsmøtediskusjon på dette, og mye har skjedd siden. Argumentene imot ikke er like relevante lenger, og det blir stadig sterkere incentiver for å gå inn. Vi har fått mer kunnskap om forbundet gjennom kontakt med andre sammenliknbare klubber. Sist men ikke minst har vi fått mange signaler fra egne medlemmer om at det nå er på tide med en ny vurdering av forholdet til NPF.

Men hva har så endret seg siden sist?

 1. NPF har fått mye mer fokus på turpadling, og de tilbyr flere kurs som er godt egnet for havpadlere. Disse kursene er ikke bare ment for de som vil drive instruksjon, de er også interessante for vanlige padlere som vil utvikle seg videre. Imidlertid må man være medlem i NPF for å gå de mest avanserte kursene. Det er også betydelige ressurser i NPF i forhold til kurs- og foredragsholdere som vi kan trekke veksler på i klubben.
 2. I motsetning til hva vi tidligere har trodd, så er det lite merbelastning for klubben og styret å være medlem i NPF. Det er forbundsting hvert andre år, og vi vil sannsynligvis være berettiget til to eller tre delegater. Vi beholder vår egen nettside. Det stilles en del formelle krav ift. sammensetning av styret og til medlemshåndtering, men dette er allerede oppfylt. Vi vil sannsynligvis måtte gå over til NIF sin medlemshåndtering, men dette er ikke nødvendigvis noen ulempe.
 3. Det er ingen kontingent eller annen økonomisk belastning for klubben å være med, tvertimot kan vi vente noe støtte, i størrelsesorden noen tusen pr. år, uten at dette betyr så mye for klubben. Hvis vi skulle få behov, så er det gode muligheter for å søke ytterligere støtte via NIF.
 4. Mer viktig er at vi som medlem i NIF står mye sterkere i forholdet til kommunen. Hittil har vi f.eks alltid hatt bassenget igjennom Trulle, siden de er med i NIF. I fjor var det på nippet at vi ble kastet ut av hallen uten at vi i det hele tatt ble informert på forhånd. Med tanke på planene for svømmehaller i Tromsø er det viktig å ha en sterk posisjon i forhold til kommunen.
 5. Vi har tidligere vært bekymret for press for å følge NIF sine satsingsområder, men dette ser ikke ut til å være særlig relevant. Vårt primære satsingsområde vil alltid være turpadling, og dette er helt uproblematisk fra padleforbundet sin side.
 6. I forhold til punkt 3 over, så er dette relevant ved utmelding fra NIF, men hele teksten lyder som følger: Ved utmelding eller tap av medlemskap tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Vi har til nå ikke mottatt støtte til noen av de eiendelene som vi har, og dermed er ikke dette relevant i forhold til det vi har av bygningsmasse, båter og utstyr.

I forhold til punkt 4 over, så er det opp til oss selv å velge hvilke vi bruker som ansvarshavende i framtida. Her forventer vi ingen endring i dagens praksis, utover at vi får en generell heving av kompetansen i klubben, og at vi får enda flere som kan bidra. Vi må ha vedtektsendringer på aldersbegrensningen som nå er på 12 år, -denne må fjernes. Vi kan likevel opprettholde kravet om at de unge skal være i lag med en myndig ledsager, og dermed så får dette liten praktisk betydning.

Vi har hatt en behandling av spørsmålet om medlemskap i NPF i styret, og utfra det som er nevnt ovenfor så mener vi at det nå er sterkere argumenter for medlemskap i NPF enn det er imot. Styret fremmer derfor forslag til årsmøtet om at THPK melder seg inn i NPF. Siden dette er et spørsmål som vi vet vil engasjere mange, så velger vi å informere tidlig, så vi kan få en saklig debatt i forkant og på årsmøtet før et eventuelt vedtak fattes.

Med hilsen

Styret i THPK

One Response

 1. For en som har vokst opp i padleklubb sørpå hvor folk med OL- og VM-ambisjoner trente side om side med oss som ikke var filla interessert i å konkurrere, så har jeg aldri skjønt motforestillingene. Padleforbundet har de senere årene satset mye på turpadling og tilbud rundt det i tråd med den økte interessen for padling, Jeg hilser derfor velkommen at vi blir en del av dette fellesskapet og får tilgang på de samme tilbudene og ressursene som folk som er med i klubber tilsluttet Padleforbundet.

Leave a Reply

%d bloggers like this: