Hei til Kvalen 2017

Hei til Kvalen 2017

Vi inviterer med dette til ‘Hei til Kvalen’ 2017, som i år blir helga 17-19 november. Opplegget blir det samme som i fjor; Oppmøte fredags ettermiddag / kveld, før felles info og inndeling i grupper ca. kl 19:00. Vi deler inn gruppene etter ferdighetsnivå, og satser på ca. seks stykker i hver gruppe, med minst to erfarne pr. gruppe. Turmålet blir satt etter nivå på gruppa.

ICE person på land: Alf Furu, telf. 95938993

Kvalbilde

Foto: Gunnar Noer

Vi overnatter på Vengsøya skole, og det er også en liten mulighet for at det blir tilgjengelig noen lokale hytter i nærheten av skolen. Trond L jobber med dette, og det kommer mer info etter hvert.

Det blir felles middag på lørdagen, – lapskaus fra Mydland. Klubben gjør samlet innkjøp av lapskaus fra den lokale butikken, så dere trenger ikke tenke på det. Frokost, kveldsmat og drikke må dere ha med selv.

Vengsøyferga går utover kl.14:00, 16:05 og 17:10. Det er selvsagt full anledning til å padle ut direkte fra Skulsfjorden også.

Pris for det hele blir på 250,-, som inkluderer overnatting på skolen og middagen. Betales med cash eller vipps der ute. Vi må sette tak på 50 deltagende, og hvis det bli flere, så prioriterer vi medlemmer i THPK.

Påmelding på e-post til steinar.l.johansen@gmail.com. Husk å oppgi telf. nr. og si noe om erfaringsnivå og om dere trenger transport ut til Belvika. Vi vil også gjerne ha navn og nummer til nærmeste pårørende i land. Forøvrig må dere ha klær og utstyr for vinterpadling, og lys på kajakken er selvsagt obligatorisk.

Så da blir det bare å vente til kvalen innfinner seg… 

Hilsen Styret/arr. komiteen

One Response

  1. ranveig Lind says:

    Hei! Hva var datoen?

    Hilsen Ranveig

Leave a Reply

%d bloggers like this: