Innendørstrening starter opp igjen

Innendørstrening starter opp igjen

Da starter vi opp trening i Stakkevollhallen igjen. For i år har vi fått nye tider, så nå har vi hallen på lørdagskvelden fra 18 til 20. Første trening blir 13. januar. Treningene blir annonsert som arrangement på klubbens Facebooksider.

Vi har ikke noen egen vaktordning ennå, men det er tre stykker i klubben som disponerer nøkkelkort, så hvis dere er i tvil om det blir trening, ta kontakt med en av disse. Vi har også mulighet til å bestille opp flere kort, hvis du har lyst og kan tenke deg å ta ansvar for noen treninger. Ta i så fall kontakt med styret. I tillegg har Rowan i Trulle også kort, så det går å høre med han også.

I forhold til HMS og sikkerhet, så skal det være minst to i følge når dere er i hallen. Forøvrig så ber vi om at folk farer varsomt med kajakkene, så vi ikke skader flisene i hallen. I fjor fikk vi følgende pålegg fra kommunen for å unngå dette.

Kontaktpersoner i THPK:

Ingrid Bertineussen, telf. 48289545

Bernt Bye:  telf. 91765891

Tor Johansen: telf. 48009437

Forøvrig så blir vi å annonsere treningene som arrangement på klubbens Facebooksider.

Leave a Reply

%d bloggers like this: