Årsmøtet 2018

Årsmøtet 2018

Da var årsmøtet for 2018 unnagjort. 25 stykker møtte opp, og vi hadde en hyggelig aften i 11 etasjen på the Edge. Saken om tilhørighet til NPF ble behandlet. Det var innspill fra begge sider, men argumentene for å bli var for sterke. Utfallet ble 3 mot 21 stemmer for å gå ut, og forslaget ble dermed stemt ned.

Det gamle styret ved Gunnar Noer, Alf Furu og Harald Bohne ble takket av, og Ingrid Berthinussen og Unn Sørum ble valgt inn som hhv. leder og nestleder. Kjetil Kvalsvik var vara i fjor, og går inn som fast medlem i år. Siv, Nina og Steinar var ikke på valg, og blir med videre.

Forøvrig ble årsmeldingen med regnskap og budsjett vedtatt med små endringer.

Hilsen styret

Leave a Reply

%d bloggers like this: