“Turrapport” fra ws i turplanlegging og navigasjon

“Turrapport” fra ws i turplanlegging og navigasjon

Reidun Ulve og Anne Marie Mortensen på vegne av 12 kursdeltakere

På workshop i regi av THPK « turplanlegging og navigasjon» lærte vi masse av kunnskapsrike og pedagogiske, superflinke Bernt Bye – om å planlegge tur med kart og kompass. Teori inne i Blånaustet og praktiske oppgaver ute på sundet.

Vi har lært om å ta høyde for strøm, vind, tidevann, forstå sjømerker mm. Og så fikk vi svar på alt vi lurte på om dette. Veldig interessant, bør gjentas for nye og vedlikeholdes for andre. På vegne av 12 kursdeltakere vil vi takke Bernt som tålmodig deler av sin kunnskap og kompetanse.

Inspirerende, nyttig og lærerikt!

I blånaustet vi
I Blånaustet sitter vi spikra å lytter til Bernt. Hav, staur, misvisning, kurs, kryssende skip, vind, overetter, flo, fjære og ikke minst kalkyler for rett kurs. Vi kalkulerer, spør , retter og kalkulerer 🙂

Oppsummert:
« Lærekurven har vært bratt.
Skjønner at kompass må ligge flatt.
Kart og terreng må helst stemme.
Stakes rett kurs,,, og litt kalkyle, vet vi når fremme.
Strøm og vind kan bringe oss helt på villa.
Men vi satser friskt, og har mildt sagt fått navigasjons-dilla»

This slideshow requires JavaScript.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: