Tidevann 2019 i Tromsø

Tidevann 2019 i Tromsø

Tidevann-fig3.png

Av Bernt Bye

Det har vært litt mindre tidevann det siste året, men i 2019 blir det igjen større forskjell på høy og lavvann. Syklusen er på ca. 19 år. Allerede i februar kommer første differanse på over 3 meter. I alt skjer dette fem ganger; to i vinter og tre til høsten. For strømpadling i Rya så gir en differanse over 2,5 meter bra fart på strømmen (anslagsvis 2,5 meter ≈ 4,5 knop. 3 meter ≈ 5,5 knop.). 

Det blir imidlertid mange ganger med høy vannstand, i alt 26 ganger med over 300 cm for sjøkartnull. Etter fullmåne i januar – mars, med 313 cm som høyest. Til høsten så gir september og oktober den største floa etter nymåne. Spesielt i månedsskiftet, kommer det også en storm som klaffer maksimalt i september/oktober så kan det bli ny vannstandrekord – kanskje over 400 cm (med tilhørende skader på bygninger langs kysten). Værets bidrag skyldes kombinasjonen lavtrykk og oppstuing pga. vind. De fleste gangene virker trykk og oppstuing samme vei, altså enda høyere vannstand. Men noen ganger virker de motsatt vei, da har oppstuing oftest større effekt enn atmosfærens trykk.

Det blir lavvann også, lavest i mars med 6 cm, to dager etter vårjevndøgn. Merk at det skjer flere alvorlige grunnstøtinger ved ekstremt lavt vann, gjerne når det er høytrykk og fint vær. Dette er kanskje ikke et problem for oss i kajakk.

Viktigste faktor for tidevann er MÅNEFASE, full/ny-måne = spring. AVSTAND til månen, perigeum = nærmest Jorda, apogeum = månen er lengst fra. DEKLINASJON til Månen, hvor høyt eller lavt den er på himmelen. 0° deklinasjon til månen tilsvarer vår- og høstjevndøgn til Jorda, da er krafta størst. I 2019 sammenfaller nesten disse tre i slutten av september, da kommer høyeste floa på 317 cm, bare 1 cm under høyeste astronomiske tidevann.

Nytt i tabellen for 2019 er havnetid for andre steder i landet og tidevannsforskjeller fra Tromsø. Havnetid på et sted er tiden fra månen er i sør og klokkeslett for flo. Største flo i Tromsø kommer 2-5 dager etter full/ny-måne. Tidevannsforskjellen er beregnet fra havnetid minus lengdegrad på aktuelt sted. Merk: havnetid i Bodø er 12:24: det betyr 1 min. før midnatt fordi månen bruker i snitt 12:25 før neste flo.

Eksempel med en padletur på Helgeland, som er mellom Bodø -1t og Rørvik -1t 45min ≈ flo ca. 1t 20min før Tromsø. I Øst-Finnmark er Vardø ca. 3t 30min etter flo i Tromsø, altså er det halvflødd når det er flo i tabellen for Tromsø.

Observasjoner fra 2018: Lengste fjære 2. februar, høyde -6 cm under sjøkartnull, værets bidrag -30 cm, høytrykk på 1018 hPa. Høyeste flo 10. oktober, høyde 336 cm over sjøkartnull, værets bidrag +30 cm og lavtrykk på 990 hPa.

Tips: Last ned tidevannstabellen og laminer den, så kan du ha den liggende i kajakken

Tidevannstabbellen for  Tromsø 2019 i A4

Tidevannstabellen for Tromsø 2019 i A3

Tips, følg med på tidevannsmåleren i Tromsø på:

https://www.kartverket.no/sehavniva/

Tidevannstabell for hele landet:

https://www.kartverket.no/sehavniva/data-pa-se-havniva/Tidevannstabeller/

Leave a Reply

%d bloggers like this: