Medlemsmøte i THPK om «Kystsoneplan Tromsøregionen».

Medlemsmøte i THPK om «Kystsoneplan Tromsøregionen».

Tid: Torsdag 27. januar kl. 19.

Sted: Digitalt møte. Lenke til møte her.

Hei. Kystsoneplanen er på høring. Frist for å gi tilbakemelding er 18. februar. For å gi innspill fra THPK om planen så ønsker vi å høre fra medlemmene. Det blir gjennomgang av hva THPK har gjort og planen som er ute på høring. Hva betyr dette for oss?

Sakspapirer og forslag til plan for kommunene Karlsøy, Tromsø og Balsfjord ligger på nettsidene til Tromsø kommune: https://tromso.kommune.no/kystsoneplan

Midt nede på nettsiden så er det laget en «Interaktiv presentasjon». Klikk på «interaktiv presentasjon med tekst, bilder, kart og plankart». Her er planforslaget forklart på en litt enklere måte med før/etter. Temaene er fiskeri, akvakultur, næring, reiseliv, friluftsliv, natur og mer.

Her kan dere lese innspill fra klubben som ble sendt inn januar 2020

For THPK,

Bernt og Unn

Leave a Reply

%d bloggers like this: