Ekstraordinært årsmøte THPK

Ekstraordinært årsmøte THPK

Tidspunkt: 3. mars kl 19
Møtested: Teams på denne lenka

Dagsorden
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Valg av møteleder og referent
3) Valg av leder for THPK (kandidat presenteres på møtet)

Leave a Reply

%d bloggers like this: