Leie av kajakker

THPK leier ut kajakker til medlemmer av klubben, og vi gir dermed et lavterskel tilbud til alle som vil padle kajakk, men som ikke har båt selv. Klubben har 19 enkeltkajakker og en dobbeltkajakk til utleie. Vi har alt av ‘upersonlig’ utstyr, dvs.  åre, åretau, vest, spruttrekk, pumpe og årepose. Du må selv ha personlig sikkerhetsutstyr som tørrdrakt, hansker, sko og varme klær.

Alt uteleiemateriell ligger i den venstre halvdelen av klubbnaustet på egen merket plass, og er merket med THPK. I den høyre delen ligger det private kajakker. Det er ikke anledning til å låne privat utstyr, hverken av det som ligger i klubbnaustet eller i de andre naustene.

For å få kode til klubbnaustet og anledning til å leie kajakk, må du være medlem av THPK og ha betalt kontingent for inneværende år. Medlemmer kan ikke leie klubbkajakk til eget inntekts erverv, f.eks for å holde kurs/instruksjon i egen/privat regi, eller til framleie.

Leietid utover 5 døgn må avtales med naustansvarlig. Torsdagene fra mai og ut august reserveres klubbåtene for deltagere på torsdagspadlingene.

Prisen for leie av klubbens kajakker er 50,- pr døgn. Betaling kan gjøres på nett til kontonummer 4750 10 04193 eller kontant i naustet.

Styret