Å leie kajakker

THPK leier ut kajakker til medlemmer av klubben, og vi gir dermed et lavterskel tilbud til alle som vil padle kajakk men som ikke har båt selv. Klubben har 23 enkeltkajakker og en dobbeltkajakk til utleie. Vi har alt av ‘upersonlig’ utstyr, dvs.  åre, vest, spruttrekk, pumpe og årepose. Du må selv ha personlig sikkerhetsutstyr som tørrdrakt, hansker, sko og varme klær. Ta gjerne med eget åretau.

Alt uteleiemateriell ligger i den venstre halvdelen av klubbnaustet på egen merket plass, og er merket med THPK. I den høyre delen ligger det private kajakker. Det er ikke anledning til å låne privat utstyr, hverken av det som ligger i klubbnaustet eller i de andre naustene.

For å få kode til klubbnaustet og anledning til å leie kajakk, må du være medlem av THPK og ha betalt kontingent for inneværende år. Medlemmer kan ikke leie klubbkajakk, eller annet klubbutstyr, til eget inntekts erverv, f.eks for å holde kurs/instruksjon i egen/privat regi, eller til framleie.

Kajakkene leies ut maks fem dager av gangen. Fra mai og ut august reserveres klubbåtene for deltagere på torsdagspadlingene og andre turer i klubbregi.

Ved å låne padleklubbens båter forplikter man seg også til å følge klubbens retningslinjer for sikker ferdsel på sjøen. Se forøvrig klubbens nettside om sikkerhet/HMS og Padlevettreglene.  Klubbens policy innebærer også sporløs ferdsel.

Det er en kalender i naustet hvor du merker av med navn og telefonnummer at du bruker båten. Her kan du også forhåndsbestille. Husk alltid å sjekke at det ikke er andre som har forhåndsbestilt båten før du tar den ut.

Prisen for leie av klubbens kajakker er 50,- pr døgn. Betaling kan gjøres på nett til kontonummer 4750 10 04193, på VIPPS #82857 eller kontant i naustet.

Før turen:
–         Registrér lån av  båten i logg/kalender
–         Sjekk at ror/skeg og luker fungerer
–         Finn egnet spruttrekk og tilpass

Etter turen:
–         Tøm båten for vann og fjern sand og skitt
–         Legg båten på plass der den hører hjemme i hyllen
–         Heng vester, spruttrekk, åreputer og årer på plass
–         Notér eventuelle skader eller feil/mangler i «defektboka» og heng på en “defektlapp”    

Husk betaling!

Spørsmål omkring leie av båtene kan rettes til naustansvarlig på naust.tromsohavpadleklubb@gmail.com eller til materialforvalter.