Bassengtreningene

I vintersesongen har klubben treninger i bassenget på Stakkevollan. Her møtes på lørdagskveldene 18-20. Vær gjerne på plass litt før. Her har vi også kajakker og det utstyr som trengs. Stort sett så trenes det her på rulleteknikk o.l, mao er dette for de som vil ha litt mer teknisk trening.

THPK og Trulle fikk høsten 2016 ikke fornyet leiekontrakten med kommunen om bruk av Stakkevollhallen. Avslaget ble begrunnet med at det har vært skader på flisene på siden vår mellom rampen og stigen, og at det har vært barn som har skadet seg på disse. Det er nærliggende å tro at skadene skyldes uvøren håndtering av tunge kajakker når vi har tatt dem inn og ut av bassenget.

Vi var etter dette i møte med kommunen, og fikk omgjort vedtaket. Klubben får likevel lov til å bruke hallen under forutsetning av at vi følger følgende pålegg:

  1. Før vi starter opp treningen og etter at at treningen er over sjekkes det at ingen fliser er skadet (dette i tilfelle det er andre som har skadet flisene). Hvis vi ser skader, så gir vi umiddelbart tilbakemelding til kommunen v/driftsansvarlig i hallen.
  2. Kommunen har kjøpt inn en sort gummimatte som SKAL brukes på bassengkanten HVER gang vi setter ut og tar inn en kajakk.
  3. Kajakkene skal entres ved at den legges i vannet langs bassengkanten. Tilsvarende går vi ut av den mens kajakken ligger i vannet. Det er ikke lov å sette seg i kajakken mens den ligger på bassengkanten, siden dette skaper en punktbelastning som kan skade flisene.
  4. Vi må passe på å ikke skade de hvite bølgebryterne på enden av den ene kortsiden på bassenget. Disse tåler svært lite.
  5. Vi nå demontert senkekjølen på en kajakk som kan ha vært medvirkende til skaden.

Vi oppfordrer generelt til forsiktig bruk av bassenget, slik at kommunen lar oss være der framover også.

Basseng_2