Invitasjon til medlemsmøte om Kystsoneplanen for Tromsøregionen

Når: onsdag 20 januar kl 19.00-20.30 (logg deg gjerne inn 18.45 – så kan vi slå av en prat før møtet starter) 

Hvor: virtuelt møte via zoom 
Det er ikke nødvendig å installere programmet. For å bli med på web så klikk først på den blå «Launch Meeting» i nettleseren, så nederst på «Join form Your Browser».

​Det pågår i dag revisjon av Kystsoneplanen for Tromsøregionen (Tromsø, Balsfjord, Karlsøy). 

Padleklubben har gitt innspill til dette arbeidet og har utarbeidet 2 kart (laget av Bernt Bye) som viser mye brukte padleområder. Klubben ønsker å bidra med vår «kystbrukerkompetanse» som padlere til dette arbeidet. THPK har i dag 845 medlemmer og vi utgjør en stor gruppe med brukere av det nære kystområdet. Dere kan lese mer om dette på klubbens hjemmeside eller Tromsø områdets regionråd

Styret vil invitere klubbens medlemmer til å komme med innspill til hvilke padleområder som du mener er viktigst/mest prioritert.

Bernt vil holde en presentasjon/innledning, og etterpå og underveis blir det mulighet for diskusjon og innspill. 

Unn Sørum er møteleder – og sammenfatter innspill som vil bli overlevert til kommunen til deres videre arbeid med planen. 

Håper at mange tar seg tid til å bli med her.

Publisert i Hovedsaker | Legg igjen en kommentar

Bekreft medlemsskapet – melding fra styreweb

Nyttårsaften sendte styreweb (systemet vi benytter for medlemsregistrering, budsjett mv) ut en e-post til mange av våre medlemmer uten at styret på forhånd var informert. Fordi vi ikke fikk tak i styrewb nyttårshelgen ble det som et «føre-var-tiltak sendt ut en e-post der medlemmene ble bedt om å slette e-posten fra styreweb i tilfelle vi var hacket eller dette bare var spam. Det viser seg imidlertid at meldingen er reell.

En ny ordning trådte i kraft 1.1.2020 som innebærer at alle medlemmer selv må bekrefte sitt medlemsskap i NIF. Medlemmer før 1.1.2020 ble forhåndsgodkjent. Tidligere ble det sendt ut en e-post/SMS direkte fra Norges idrettsforbund (NIF) hvor nye medlemmer måtte bekrefte at de er medlem i klubben. Nå kommer meldingen fra styreweb.

Formålet er å få bedre oversikt over og kontroll med hvor mange medlemmer klubbene faktisk har og derigjennom hvor mange medlemmer NIF og de enkelte grenene (som f.eks. havpadling) under NIF har. Hvorfor er dette viktig? Jo, NIF mottar støtte fra Kunnskapsdepartementet basert på medlemsmasse. Padleforbundet mottar igjen støtte fra NIF basert på antall medlemmer og hvor mye midler som settes av til å videreutvikle kursstigen i havpadling og ulike støtteordninger til klubbutvikling, møter mv avhenger igjen av hvor mange som er aktive innen havpadling. De to siste årene har klubben f.eks. fått refundert midler til innkjøp av kajakker (25%), tilskudd til restaurering av klubbnaustet, dekning av utlegg til aktivitetsledersamling med mer.

 • Meldingen er sendt ut til alle medlemmer som ikke allerede har validert medlemsskapet – altså som ikke er registrert av NIF. Meldingen sendes på nytt hver måned helt til medlemmet har validert medlemsskapet.
 • Den er også sendt til medlemmer hvor det er forskjell i informasjon lagret i de to systemene. Dette kan f.eks. gjelde e-postadresse, bostedsadresse, du er registrert med to medlemsskap i NIF mv.
 • Alle nye medlemmer vil derfor nå automatisk få en e-post fra styreweb om å godkjenne medlemsskapet. Om medlemmet ligger aktiv i StyreWeb og ikke fullfører registreringen hos NIF så vil de få en purre epost om å registrere seg hos NIF etter ca 1 måned.

Obs! Du kan ikke trykke på START i bildet i dette innlegget. Om du slettet forrige e-post fra styreweb om dette (slik vi ba dere om ;-), må du vente til styreweb sender ut e-post med purring.

Vi beklager at dere ikke ble informert om dette på forhånd, men håper dere som mottar e-posten fra styreweb på ny fortsatt ønsker å vøre medlemmer, legger godviljen til og bekrefter medlemmsskapet – og derigjennom bidrar til orden i sysakene og mer midler til havpadlingen nasjonalt.

Vi takker igjen observante medlemmer som umiddelbart tok kontakt med oss og varslet om e-posten. Ingen av oss i styret hadde mottatt den, så vi hadde ikke visst om dette eller kunnet fulgt opp om det ikke var for dere!

På forhånd takk!

Styret

Publisert i Hovedsaker | 2 kommentarer

Årsmøtet 2021

årsmøte

Velkommen til årsmøte!

Tidspunkt: 17. februar kl: 19:00 – 20:30

Sted: digitalt på Teams; På grunn av covid-19 legges det i utgangspunktet opp til et heldigitalt årsmøte. Lenke til teams-møtet og forklaring til gjennomføring av årsmøtet sendes ut et par dager før.

Servering: her må du i år dessverre belage deg på selvbevertning med det du tenker passer best å kose seg med under årets årsmøte!

Hvilken klubb ønsker du vi skal være, hva skal vi bruke penger på, hvem skal styre klubben neste år? Ønsker du å diskutere klubbens videre utvikling er dette en glimrende anledning. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Les mer om årsmøtet i vedtektene §5: https://tromsohavpadleklubb.com/om/vedtekter/

NB! Forslag til årsmøtet må være styret i hende seinest fjorten dager før møtet (altså senest 2. februar).

PS! Valgkomiteen gjør jobben i forkant av møtet og forslag til nytt styre, kontroll- og valgkomite, vil legges ved innkallingen. Har du forslag til styremedlemmer eller ønsker du selv å bidra i styret – ta kontakt med valgkomiteens leder Per Arneberg på e-post:  per.arneberg@hi.no

Faste saker til årsmøtet:

 • Godkjenne innkalling og dagsorden
 • Velge møteleder og sekretær
 • Behandle årsmeldinga
 • Behandle revidert regnskap
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingent
 • Fastsette naustleie
 • Fastsette kajakkleie
 • Behandle budsjett

Finn vedlagt årsmøtepapirene (lenke kommer når papirene er ferdigstilt etter styremøte 3. februar). 

Publisert i Hovedsaker | Legg igjen en kommentar

Gapanaustet

Av: Harald Bohne, sjefsdesigner og oppfører av gapanaustet

Harald Bohne med velfortjent kaffepause i Gapanaustet

Mulig litt misunnelige på Stormgjengen fattet klubben en beslutning om å føre opp en gapahuk – et sosialt samlingssted ute på Sjølunden. Og da Steinar Johansen fikk ført opp en platting, lå alt til rette. Men hvordan den skulle se ut var det diskusjoner om. For å slutte slik usikkerhet, gjorde jeg noen skisser og lagde en modell i papp. Metoden er diskusjonsdrepende, men man utsetter seg for ultimative befalinger:

Dagbok

 • 4. januar             Ide til utforming- skisser
 • 21. mars             Tegninger levert styret
 • 18. april              Ytterligere flere tegninger
 • 23. april              Modell laget av trepinner plassert på naustloftet. Dermed kom etter hvert befalingen om å sette i gang. Furupanel bestilt.
 • 2. sep.                  Hentet 1 toms furupanel i Skibotn hos Kjell Lambela.
 • 10. sep                 Grov grøft bak plattingen
 • 17. sep                 River presenningnaustet –  Jan Thomas Schwenke og jeg
 • 19. sep                Lager arbeidstegninger og regner ut vinkler og høyder
 • 20. sep                 Fortsetter med trigonometrien  og med tegninger
 • 21. sep                 Tror meg ferdig. Godt det ikke også var sinus og cosinus hyperbolikus!
 • 21. sep                 Reisverket til to langvegger ferdig. Jan Thomas og jeg
 • 23. sep                 Fullfører reisverket. Jan Thomas og jeg
 • 25. sep                 Hentet og sjauet limtredrager
 • 27. sep                 Ordna med søyle og forberedte «stiger» for å løfte limtredager på plass
 • 28. sep                 Løfta limtredrager på plass og begynte med bjelker. Jan Tomas og jeg
 • 29. sep                 Ferdig med bjelker. Seieren over skeive vinkler. Jan Tomas og jeg
 • 30. sep                 Panelte nordveggen og litt av sørveggen. Alf Furu, Arnolf Nilsen og jeg
 •  1. okt                   Panelte sørveggen. Arnolf og jeg. Fomla med fronten, ekstra bjelke, osv 
 • 2. okt                   Panelte bakveggen. Fortsatte fronten.
 • 5. okt                    Ferdig front. Så hjelp av Bjørn Hesthamar og Astrid Buvik med taktroa. Lang dag!
 • 6. okt                    Fortsatte med taktroa. Alf kom om hjalp til, og så Jan Isak Mikalsen! Rekende fanter.
 • 7. okt                    Renskjæring taktro. Trekantlister. Innkjøp papp, lim, beis, og sprøytet soppdreper
 • 8. okt                    Beiset med lys blank beis. I mangel av fargevalg. Planla legging av papp. Våkna tidlig.
 • 9. okt                    Pappen på taket! Bjørn H og Riikka Holopainen (som kom dagen før for å høre) og jeg
 • 13. okt                 Ekstra beslag kjøpt og alt montert. Ekstra bjelke montert under platting. Bestilt glass. 
 • 14. okt                 Riikka og Gøril har fylt opp grøfta på baksiden med små stein!
 • 17. okt                 Fant på en brukbar design og påbegynte benker.
 • 19. okt                 Ferdig med benker.
 • 20. okt                 Innom og olja et strøk på berøringsflatene på benken og bjelkestumpen
 • 21. oktober Rutetid – vindusglass fra glassmester Applebom satt inn
 • Vurderer et beslag over bjelken som stikker ut i været
 • Og hva med bord? 
 • Og kanskje en innvielsesfest i fjæra?
Tegning av Harald lagt ved byggesøknad til kommunen i 2019 om å få lov til å sette opp platting med gapahuk. På plattingen skulle det settes opp et midlertidig presenning-naust til oppbevaring av kajakker og annet utstyr mens klubbnaustet ble pusset opp. Da klubbnaustet nærmet seg ferdigstillelse kunne prosessen med å få satt opp en gapahuk starte.
Publisert i Hovedsaker | Legg igjen en kommentar

Sommerturen 2020 – Yttersia

Publisert i Hovedsaker | Legg igjen en kommentar

BASSENGTRENINGENE STARTER!

THPK gjenopptar bassengtrening for medlemmer fra og med 15. oktober. Tid og sted er som før, dvs torsdager kl 20:00-21:30 ved Tromsøbadet. Pga Covid-19 har vi innført deltagerbegrensning. Det er derfor nødvendig med påmelding på forhånd.

PÅMELDINGcovid-19

Vi har tatt i bruk billettsystemet Hoopla, for å sikre at det ikke møter opp flere deltagere enn gjeldende smittevernråd anbefaler. Aktuell bassengøkt vil fremstå som “Utsolgt”, hvis grensen for antall deltagere er nådd. Du må altså utføre påmelding, som om du kjøper billett til en konsert. Arrangementet er fremdeles gratis for THPK-medlemmer, og billettprisen i Hoopla vil derfor være 0kr. Påmeldingslenken ligger i facebook-arrangementet.

Hvis du likevel ikke kan benytte billetten din må du asap si i fra til bassengansvarlige Morten Bjørkmann (mobil: 934 63 764) slik at den kan frigjøres for andre. Lurer du på noe annet som gjelder basseng, kan du også ta kontakt med ham.

ADGANG

Selv om treningsøktene er gratis for medlemmer, anbefaler vi å kjøpe et armbånd til 149kr i resepsjonen. Husk å oppgi at du er medlem i Tromsø Havpadleklubb, og at du skal bruke armbåndet til våre bassengtreninger. Armbåndet gir gratis adgang til lokalet i våre tildelte bassengtider, og kan brukes til å betjene låsen på garderobeskapet. Forsøk på å bruke dette armbåndet til andre tider, må ikke forekomme.

PUBLISERING

Hoopla-link til bassengøktene vil bli publiserte fortløpende på Facebook, men du kan også finne dem direkte på hoopla.no ved å søke på «Bassengtrening».

SMITTEVERN

Vi forventer at alle deltagere utviser gode holdninger til smittevern, og setter seg inn i Tromsøbadets bestemmelser om dette.

DETALJER:

Vi forventer også at deltagere setter seg inn i vår generelle info om bassengbruk og HMS.

Publisert i Hovedsaker | Legg igjen en kommentar

Turrapport fra fellesturen Perlerekka – Sandøya til Bellvika – som ble til..

Av Tad Gladczenko

Fellesturen (21. – 23- august) startet med vurdering om vi måtte velge plan B, altså ikke ta fergen til Sandøya. Etter en kort diskusjon med viktig faglig innsikt fra to meteorologer, Anita og Gunnar, var det lett å ta valget, det ble plan B. Det var lite stemning for å prøve å padle i 8+ m/s motvind hele lørdag. Fergen dro til Sandøya uten oss.

Vi padlet, i tilnærmet stille forhold, ut Kaldfjorden. Målet var Kvalvika med sine flotte strender. En teknisk pause på Laukvika (nok en flott strand) var en mulighet for Bjørn Tore å samle litt ved. Det var i hvert fall noen kvister på samtlige kajakker når vi forlot stranda. Snart møtte vi en solopadler som saknet farten og endret kurset når han så gruppen. Det var sistemannen, Harald, som padlet nordfra for å være med på tur.

Vi kom frem til Likvika strender i løpet av ganske kort tid. Kajakkene ble flyttet til øverste del av stranden veldig raskt og effektivt med bare stroppene og laginnsats. Her var det bare å velge teltplass. Alle med utsikt og mykt underlag. Bål bygging begynte nesten med en gang, og før alle var ferdige med å sette opp telt og få av seg tørrdrakt var det flammer å se fra bålet. Så var det bare å samle seg rundt bålet, lage mat, å nyte livet.

De som sov lett merket regnet som startet i løpet av natta. Først litt lett regn, litt vind, litt mer av vær. Det var det været som skulle komme inn og gjorde at vi valgte plan B. Det var godt å vite at vi ikke hadde 2.5 mil i motvind, men istedenfor kunne utforske øyene i området.

Etter en rolig morgen padlet vi av gårde i retning Gåsvær. Turen er ikke lang, men var gjort ekstra spennende med to tidevanns strøm krysninger. Vi tok en lengre pause på Gåsvær og besøkte kirkegården. Det er mange historier og tragedier som skjuler seg bak kirkegård steinene der.

Etter en del samtaler og historier, og en vurdering av forholdene mot Musvær dro vi videre. Kryssing til Musvær tok litt tid men forholdene var veldig greie. Det ble noen kurs endringer underveis, men tatt i betraktning at det er et stykke, ble det knapt merket. GPS traseen viser at det kunne ha vært en mer direkte rute, men så ville det ha vært mindre padling. Vi tok en lengre lunsjpause på Musvær, glade for at regnværet holdt seg for det meste unna. Meteorologene fulgte med værradar og ga oss ett meget nøyaktig estimering av når regnværet skulle komme. Vi hadde god tid å padle til Sandvika og muligens ta noen sightseeing turer i tillegg.

På vei fra Musvær fikk vi litt regnbyger, det var flere som tok ut sine sydvester. Det ble en sidetur for å hilse på geitene som klamret seg fast på et skjer som de hadde gått til i fjæra. Halvparten padlet til Rekvika mens resten padlet direkte til Sandvika. Rekvika hadde en del ved. Det var imponerende last som endte opp på kajakkene tilbake til Sandvika. Undertegnede lærte at det er mulig å transportere mye på en kajakk, neste gang skal jeg prøve det og.

Det ble en til dels våt tur over til Sandvika. Men scoutene på Sandvika hadde allerede satt i gang med å sette opp gapahuk. Det var to flotte gapahuker som holdt de fleste av oss tørre utover kvelden. Bålet brente lenge. De aller fleste var nok skeptiske om at det var mulig å få fyr på de stokkene som ble slept inn. Men Bjørn Tore hadde en plan, og den var god! Kvelden ble avsluttet med matlaging, bålkos, og prat. Flott avslutting på flott padle dag.

Søndag gikk turen tilbake til Bellvika. Først en kort stop på Vågsøya, på Kjærlighetstranda. Derfra gikk det to ruter til Bellvika, en direkte langs østsiden av fjorden og en litt mindre direkte via Røsnes.

Tusen takk for turen i trivelig selskap og nye bekjentskaper: Anita, Aslak, Bjørn, Bjørn Tore, Baard, Christine, Gunnar, Harald, Kjetil, Steinar, Unn, Vidar.

Hilsen Tad

Publisert i Hovedsaker | Legg igjen en kommentar

Tromsø Havpadleklubb har gitt innspill til revisjon av Kystsoneplanen

Padleområder: Kajakkpadlere følger ikke bestemte ruter, men ferdes langs
fjæra, over fjorder og mellom øyer – overalt hvor det er hav. Noen
områder er mer brukt. Ut fra erfaringer i THPK har vi stedfestet områder
som vi vet er populære. Områdene som ikke er merket spesielt brukes også

Hva er en kystsoneplan?

Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene, og skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes. Planprogrammet setter rammene for arbeidet og gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredinger. Her kan du lese mer om planen. Nedenfor ser du klubben sitt innspill:

Til Tromsø-områdets regionråd

Tromsø havpadleklubb (THPK) vil med dette bidra med vår «kystbrukerkompetanse» til revisjon av Kystsoneplanen for Tromsøregionen. Vedlagt finner dere 2 kart som viser hvilke områder som er mye besøkt av padlere gjennom året – ett kart for Kvaløya og fastlandet, og ett kart for Ringvassøya og Karlsøya. Om ønskelig kan THPK (ved Bernt Bye, på kopi her) være villig til å bidra i en ressursgruppe om friluftsliv.

Padlerne er en ganske stor brukergruppe i frilufts sammenheng i de nære sjøområdene. Padlerne har prefererte steder/ruter å padle, både fundert i startsteder med mulighet for parkering og egnet sted for utsett med kajakk, men mest på grunn av de opplevelsene vi får på de stedene vi besøker og camper på, gjerne forbundet med områder med stille natur, frie siktelinjer, stillhet, tilgang på ferskvann, gunstige ilandstignings plasser og naturkvaliteter.

Tromsø Havpadleklubb har som målsetting å drive med turpadling i Tromsø og omegn. Vi har fokus på det enkle livet i nærheten til havet og naturen. Klubben ble startet i 1983 av en vennegjeng med felles interesse for havpadling, klatring og fjellturer, og siden den gang har vi vokst jevnt og trutt. Særlig de siste årene har det vært mye oppmerksomhet rundt havpadling som en sunn og positiv aktivitet, og det har gitt en kraftig vekst i klubben. Vi er per dato 809 medlemmer. Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Padleforbundet, og har klubbnummer KL19020264 i NIF. THPK oppfordrer alle våre medlemmer å bidra til sporløs ferdsel i naturen. Klubben har adoptert Grindøya og har jevnlig strandrydding der. Og mange av medlemmene bidrar sterkt til strandrydding på de plassene vi besøker.

Klubben har base i Sjølundfjæra som ligger rett sør for Langnesbakken på vestsida av Tromsøya. Her har vi fire naust, tre for private kajakker, og ett hvor vi har utleiekajakker.

Vi arrangerer hvert år et antall turer på utfra naustene i Sjølundfjøra eller på yttersia med en eller flere overnattinger.

THPK har rike turtradisjoner i padlelandet rundt Tromsø. Det er selvfølgelig mest aktivitet om sommeren, og det er da vi tar de lengste turene på yttersia. Om vinteren er det litt tøffere forhold, men tatt i betraktning at vi ligger på nesten 70 grader nord, så er det forbløffende gode forhold og mange som padler da også.

Ber dere bekrefte at dere har mottatt vår uttalelse. 

Lykke til med det videre arbeidet. 

Med vennlig hilsen

Unn Sørum

post@tromsohavpadleklubb.com 

Nestleder THPK 

Padleområder: Kajakkpadlere følger ikke bestemte ruter, men ferdes langs
fjæra, over fjorder og mellom øyer – overalt hvor det er hav. Noen
områder er mer brukt. Ut fra erfaringer i THPK har vi stedfestet områder
som vi vet er populære. Områdene som ikke er merket spesielt brukes også
Publisert i Hovedsaker | Legg igjen en kommentar

Padlefest øya rundt – oppsummering av TØR 2020

Turklassen startet dagen med å padle inn i en fantastisk regnbue!

Lørdag 29. august gikk Tromsøya rundt av stabelen for 27. gang med hele 76 fantastiske deltakere. Dette er ny deltaker rekord! De to yngste deltakerne var 11 år, mens de eldste (herunder to av padlerne i konkurransen) var i 70-årene. Fantastisk! Deltakerne fordelte seg som så:

 • 47 padlet hele øya rundt med turleder. Siden vi padler i ulikt tempo ble medturledere oppnevnt som det passet underveis! Tusen takk til alle som sporty påtok seg å være turledere og medturledere etterhvert som behovet oppsto, selv om dere både hadde meldt dere på og betalt for å være turister på første klasse – Jens-Morten, Kirsten og Torill. Tusen takk også til LailaBo og Steinar og Ingrid – som en a deltakeren sa – «dåkker e så herlig pragmatisk» – i tillegg til å være superdyktige!!
 • 13 padlet light turen på 10 km med turleder ledet av TRULLEs herlige turledertrio Evelina Silokangas, Ricardo Santos og Pavel Kucera – you rock!!
 • Oppslag i iTromsø ble det også!
 • Bildene nedenfor er fritt lånt fra medlemmenes innlegg på klubbens FBside.
 • 16 konkurrerte om heder og ære! Utrolig herrlige å observere teknikken i det de suste forbi oss som padlet så godt vi greide i siste pulje på øya rundt!!

KONKURRANSEKLASSE DOBLING

12.22.36Elin og Sugurd Hadler Olsen
22.54..44Harald Albrigtsen og Anne Birgitte Fyhn
33.18.29Trude Kvaal og Frøydis Fuhr

KONKURRANSEKLASSE GUTTER

12.23.02Bernt Bye
22.24.56Johannes Abildsnes
32.42.00Harald Bohne
42.48.55Ottar Skog
52.51.39Øyvind Ravna
62.58.18Baard Baik
73.12.56Espen Kristiansen
84.02.50Johnny Søtvik

KONKURRANSEKLASSE JENTER

13.07.2Unn Sørum
23.16.37Hillary Hop

DE SOM HAR DELTATT 5, 10 ELLER 15 GANGER

ANTALL GANGERNAVN
5Johannes Abildsnes
5Magnhild Reddy Sørensen
10Trude Kvaal
10June Malnes
10Bianca Ørmen
15Harald Albrigtsen
15Ottar skog
 • I tillegg besto det fantastiske sekretariatet av Morten, Riikka, Lars Eirik, Jon, Jenny, Rigmor, Vidar – det er disse som sørget for at tiden ble tatt, startnumre ordnet, mat innkjøpt og grillet og delt ut (og spist) – for et FANTASTISK GJENG!! 🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴 Om jeg har glemt noen skyt meg (eller gi meg en brødskive…Ingrid).
 • ups …og Knut Johansen som er superdedikert til at vi alle skal lære oss å like de gamle fangsttradisjonene og i år igjen har stått i kø når fangstskuta(ene) kommer inn fra Vestisen og sørget for at vi har fått det beste selkjøttet og marinert det for oss. Det smakte HELT himmelsk!!! Tusen takk!!
 • Vi må også rette en svært stor takk Knut Sørensen, Haakon Hop, Geir Bye og Einar Lie Fjellberg for alldeles flott utførelse av Følgebåttjenesten!
 • Kan heller ikke la være å tenke på de tre som gjorde det mulig å tilby Koronatilpasset Steakhouse i målområdet, nemlig Rigmor AbrahamsenVidar Eggimann, og ikke minst Knut Harald Johansen, som hadde skaffet selkjøtt av uvanlig høy kvalitet!
Publisert i Hovedsaker | Legg igjen en kommentar

Vi trenger frivillige til Tromsøya rundt (TØR) lørdag 29.08!

Bildet kan inneholde: plante, hus, tre, himmel, gress og utendørs


Vil du være med i vår mannskapsbase? Meld deg på her:
https://forms.gle/YA8LhHJY72qKo9Uz6

Selv om Koronaen tvang oss til fjerne store elementer (les: grilling og fest på kvelden som er utsatt til våren 2021) fra programmet, mangler vi fremdeles folk i mange posisjoner. Det er selvfølgelig helt topp om du kan kjøre bil med tilhenger, men vi trenger også folk som kan koke kaffe, bistå med registrering, henge opp plakater eller løpe ærender i butikken.


Bli med da vel, dette blir skikkelig gøy!

Publisert i Hovedsaker | Legg igjen en kommentar