Nordøerne Rode 6 – blir du med på skoletur?

På denne turen skal vi padle den historiske «Nordøerne Rode 6 « som var navnet på skoleruta til ungan som gikk på Rekvik skole i gamle dager. Det blir stopp med litt historiefortelling på hvert sted. To overnattinger.

Turledere: Trond Lorntzsen (mobil: 990 42 716) og Bo Eide (mobil: 905 72 171). Ta kontakt med Trond eller Bo om du har spørsmål).

Dato: fredag 12. – søndag 14. juni

Hvor vanskelig er turen: Dette er en tur over tre dager der du har med alt av utstyr og mat du trenger i kajakken. Dagsetapper er på mellom 15 – 25 km. Her padler vi i eksponert farvann.  Du må derfor ta høyde for å kunne padle i vind opp til laber bris (5,5 – 7,9 m/s), og tåler en uforutsett liten kuling (10,8–13,8 m/s). Dette er et område hvor det raskt blir krevende padling om forholdene endrer seg (ugunstig strøm og vindforhold). Det er en fordel å ha erfart padling i noe bølger og strømsjø.
Om du er i tvil om du har tilstrekkelig kompetanse så ta kontakt med en av turlederne.

Meld deg på her

Lurer du på hvem andre som skal være med…sjekk det her.

Om turen

Fredag: Vi starter i Rekvik, padler sørover til Skamtind, innover Ersfjorden til Myrnes og krysser over til Sandholmen. Vi overnatter på Kråkskard i midnattsol (vi må jo kunne forvente såpass..). Ca 11 km

Lørdag: Etter en solid frokost, fortsetter vi utover fjorden til Maritheimen(Bremnes) og krysser via Risøya over til begyggelsen på Sessøya. Etter å ha vært i land fortsetter vi langs land på sørsida av Sessøy til Håja hvor vi har andre overnatting.
En tur på Håja i midnattsol har vi bestilt her. Ca 17 km

Søndag: Kanskje sover vi en time lengre etter DEN midnattsolopplevelsen? Når frokosten er nytt fortsetter vi nordover til Hersøy, kruser gjennom Hersøysundet og setter kursen nord og rundt Røssholman. Vi kikker på restene etter den gamle bebyggelsen.

Et sted her blir det lunsj før vi setter kursen mot Bjørnøya og bebyggelsen der. Etterpå går kursen østover, kanskje vi kan berøre Oterneset før vi besøker Madseng.
Så returnerer til Rekvik på søndag ettermiddag. Ca 20 km

Bakgrunn

Vi er tilbake i 1912 i Hillesøy kommune. Kommunen fra 1855 strekker seg fra Øyfjorden på Senja til disse nordligste øyene, Nordøyene. Det er skoleplikt fra 1739 og i 1860 skal det oppføres fastskoler. Men ute i kystdistriktet skal det gå 56 år før Rekvik skole i 1916 blir bygd. i 1912 gikk 31 barn i Rode 6 i omgangsskole. Vi skal besøke plassene de bodde på.
Før skolehusene ble bygd foregikk undervisninga i private hus. Omgangskolelæreren reiste rundt fra fra krets til krets og holdt skole noen uker av gangen på hvert sted. I Nordøyene krets ble omgangsskolen holdt hos Karl Martinsen. Det ble holdt omgangsskole også på Sessøya og Bjørnøya. Det ser ut til at gården «Skamtind» i en periode har vært samlingsted for barn fra «Rækvig,Madseng,Sandholm og Ersfjord», i en egen indre skolekrets.

De fleste av kretsene i Hillesøy fikk skolestuer omkring forrige århundreskifte. Rekvika skole ble bygd i 1916 og det ble holdt skole der frem til 1975. For skolene på «yttersia» av Hillesøy kommune ble elevene fra andre øyer og fra steder uten vei internert i private hus under skolegangen. Dette fenomenet er særpreget for øykommuner der lang og vanskelig skolevei gjør det umulig å reise frem og tilbake til skolen hver dag. Helt fra 1. klasse ble elevene i skoleperioden internert på det stedet der skolehuset lå. Internering av elever var vanlig i Hillesøy var vanlig helt fra begynnelsen av århundret og frem til 1970-tallet. Dette gjaldt elever som gikk på skole i Rekvik, i Ersfjordbotn og i Botnhamn.

Både elever og lærere kom med båt til Rekvika til de 3-ukers periodene skolen ble holdt. Elevene ble internert i private hus i Rekvika, hver «internatmor» hadde fra 2-4 elever boende hos seg i skoleperiodene utenom egne barn. Elevene skulle ha med seg tørrmat heimefra, men fikk kokemat der de bodde. De betalte 40 øre per elev til kost (kaffe, gryn, mel, otet osv) og losji. Denne ordninga ble praktisert hele tida skolen i Rekvik var i gang.

Les om den avholdte læreren som forsvant … https://nordnorskdebatt.no/article/avholdte-laereren-i-rekvik-sa

Krets 7: Nordøyene krets omfattet Sessøya, Bjørnøya, Røssholmen, Håja, Hersøya, Rekvik, Madseng og Bremnes (Maritheimen).Dessuten ble barna fra Skamtinden ført til Rekvika etter ca 1930, da det var lettere for dem å komme til denne skolen. «Nordøerne Rode 6 « som var navnet på skoleruta til ungan som gikk på Rekvik skole i gamle dager.

Publisert i Hovedsaker | Legg igjen en kommentar

Pinsetur på Yttersia

Hvor: Dit været tillater og selskapet har lyst, i området rundt Mikkelvik – Hersøya – Grøtøya – Måsvær – Nord Kvaløya

Når: Vi kjører fra Sjølund i retning Mikkelvika fredag ettermiddag eller lørdag formiddag og returnerer mandag kveld (29. eller 30. mai til 1. juni).

Hvor vanskelig er turen: Dette er en tur over flere dageer der du har med alt av utstyr og mat du trenger i kajakken. Vi padler gjerne 10 km mellom pausene og dagsetapper er på mellom 15 – 25 km. Her padler vi i litt mer eksponert farvann.  Du må derfor ta høyde for å kunne padle i vind opp til laber bris (5,5 – 7,9 m/s), og tåler en uforutsett liten kuling (10,8–13,8 m/s).

Turledere: Steinar Johansen og (kommer)

Påmelding via denne lenka

Lurer du på hvem andre som er påmeldt, sjekk her.

Her kan du lese turrapport fra fjorårets tur https://tromsohavpadleklubb.com/2018/05/14/pinseturen-gar-til-hersoya-og-grotoya/

Nærmere turplan og turbeskrivelse kommer her. Mens du venter kan du jo kose deg med noen av de potensielle turmålene som også er på årets Ti på skjæret liste; Hersøya rundt, Store og Lille Måsvær og Hushattøya. Kan det bli mer fristende enn dette?

NB! På grunn av corona kan vi hverken be eller anmode turledere eller deltakere å ta med passasjerer. Det er opp til den enkelte å selv vurdere om de synes det er greit å ta med passasjerer og eventuelt tilby dette. Den enkelte må derfor også selv legge ut ønske om transport.

Publisert i Hovedsaker | Legg igjen en kommentar

Hva skjer med åra i vannet og hva skal til for å få den effekten du ønsker?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tilbud til: 8 stykker som allerede HAR teknikkurset (førstemann til mølla – meld deg på via denne lenka)

Når: tirsdag 2. juni klokka: 18:00 – 20:00

Sted: Sjølunden

Hvem/trener: Morten Føyen, medlem i THPK, er utdannet veileder hav og holder kurs på veiledernivå for Norges Padleforbund.

Pris: Høy motivasjon!

Mål: Bevisstgjøring på hvilke arbeidskrav som gjelder for å padle effektivt, finne ut litt om egne styrker og svakheter ift til denne og gi noen gode øvelser som den enkelte kan ta med seg hjem for å jobbe med. Det kan være naturlig å få til en oppfølging.  Mao, er målet i liten grad å lære bort hvordan gjennomføre et effektiv styretak, men å øke bevisstheten, og dermed forutsetningene, for å få det til på en god måte gjennom å forstå hva som skjer med åra i vannet og hva som skal til for å få den effekten du ønsker. 

Er du motivert for å trene på teknikken din og allerede har teknikk kurset, så er dette en sjanse du ikke kan la gå fra deg!

Publisert i Hovedsaker | Legg igjen en kommentar

CORONAVETTREGLENE

Nye korona-vettregler for Norges Padleforbund (NPF) ble lagt ut på forbundets websider 2 april og åpner igjen for organisert aktivitet på vannet: http://www.padling.no/nyheter-aktivitetsrettet/viktig-informasjon-vedroerende-koronavirus-oppdatert-0204/

Styret i THPK har derfor vedtatt at vi f.o.m:

Torsdag 16/4 starter opp med korona-tilpassede torsdagspadlinger og tirsdag 21/4 starter tirsdagsdamene opp. Vi vil evaluere hvordan dette går – og går det bra kan det være det også blir Ti-på-skjæret padling utenfor Sandnessundet.

I første omgang legger vi opp til torsdagspadlinger og tirsdagsdamene ut mai måned med et corona-tilbapasset opplegg. Opplegget vil bli fortløpende evaluert, og endringer kan/vil komme basert både på de erfaringene vi gjør oss og eventuelle føringer som kommer fra myndighetene og/eller NPF.

Hoved stikkordene for gjennomføring av corona-tilpassede padlinger er som ellers i samfunnet:
• holde forsvarlig avstand
• minst mulig direkte kontakt med gjenstander og personer
• god hygiene

I alle naustene er det nå utplassert anitibac til vask av hender, samt rødsprit til vask av flater / utstyr (dørhåndtak, kodelås, årer, pumper, mm).

Inn og ut av naustene er nok det punktet der det vil være størst utfordringer med å holde god nok avstand, og dermed er det viktig at man minimaliserer tiden man trenger å bruke til dette.

• Derfor må ALLE skifte ferdig hjemme/FØR man kommer bort til naustene.
• Alle møter opp i god til slik at vi unngår trengsel i naustene.
• De som trenger hjelp og veiledning til å finne båter og utstyr møter opp i EKSTRA GOD TID slik at man kan få dette gjort på en så god måte som mulig.

Før og etter padling:
• Skift ferdig til / ut av padletøy hjemme (du kan selvsagt også skifte ved bilen/på parkeringa før du kommer bort til naustene/etter padling)!
• Om mulig bruk kun eget padleutstyr.
• Hold 2 m avstand.
• Bruk hansker når du er i naustet.
• Årer, håndtak og andre kontaktflater desinfiseres før og etter bruk.

Under padling:
• Maks 5 personer i hver gruppe.
• Hold 2 m avstand fra hverandre internt i hver gruppe, både på sjøen og ved pauser på land.
• Det kan være flere grupper à 5 på vannet samtidig.
• Deltakere har med egen drikke/mat, dette for å unngå deling av utstyr.

FØR vi går på vannet så samles alle (med forsvarlig avstand) som skal være med foran plattingen ved klubbnaustet, slik at de som leder padlingen får delt inn i grupper, gitt dagens beskjeder og registrert hvem som deltar.

Les mer om Torsdagspadlingene og Tirsdagsdamene her.

Torsdagspadling er et lavterskel-tilbud for alle som egenredning og kammeratredning.

Og til de som leier utstyr fra klubben: Vær snill med utstyret! Ikke stå i båter på land, ikke bruk åren som brekkstang og forlat utstyret slik som du selv ønsker å finn det når du skal bruke det.

Disse padlingene er normalt en flott arena for å kunne tøye sine egne grenser. Men for å minimalisere behovet for nærkontakt (som ved behov for å ligge i flåte eller å utføre redning) så er fokuset nå på å IKKE tøye corona-grensene – og dermed heller IKKE tøye egne grenser.

Publisert i Hovedsaker | Legg igjen en kommentar

Gamle kajakker selges 

ALLE ER NÅ SOLGT ! 

Klubben har 8 gamle kajakker som selges for kr 500 per stk (førstemann til mølla) i den tilstand de er i nå. Dette gjelder følgende kajakker med følgende kjente mangler oppgitt i parentes:

 1. Boreal inukshuk. (mangler ror, lårstøtte – ligget mange år i bassenget) SOLGT
 2. Boreal inukshuk, (defekt ror, mange år i basseng) SOLGT
 3. Boreal inukshuk, defekt ror, utleiekajakk SOLGT
 4. Boreal inukshuk  ror, utleiekajakk SOLGT
 5. Boreal inukshuk m ror, utleiekajakk SOLGT
 6. Boreal inhusuk m ror, utleiekajakk SOLGT
 7. Boreal Muktuk m ror, utleiekajakk SOLGT
 8. P&H Capella , plast, uten skeg, firkantede gummiluker SOLGT

Det anbefales sterkt å undersøke kajakkene selv, sjekk ror, luker, pedaler etc. NB! Kajakkene som selges ligger IKKE i Klubbnaustet. Ta kontakt med: materialforvalter Lars Eirik Nilsen og avtal «visning» med ham.

Betaling på kr 500 per båt gjøres på nett til kontonummer 4750 10 04193 eller med VIPPS #82857  (melding: avhendet båt).

 

Publisert i Hovedsaker | Legg igjen en kommentar

Lær deg å rulle med ti ganger grønlandsk mester – Maligiaq Padilla

Arktisk Forening og Tromsø Havpadleklubb har invitert Maligiaq Johnsen Padilla til Tromsø for å holde foredrag (15. april) om fangst – og kajakktradisjoner på Grønland (les mer om arrangementet her). Foredraget er gratis og åpent for alle.

Dette er en fantastisk mulighet vi ikke kunne la gå fra oss – muligheten til å lære seg å rulle med 10 ganger (!!) grønlandsk mester i rulla. Han vil holde to kurs for oss, ett for nybegynnere og ett for de som allerede kan rulle opp. Kursene holdes inne i Tromsøbadet. Og vår egen rullemester Mia Kanstad Kulseng vil være hjelpeinstruktør på begge kursene. Bedre enn dette kan det knapt bli ,-)

Maligiaq er en grønlandsk kajakker kjent for sin dyktighet med havkajakken. Han lærte å padle, bygge kajakker og å fangste med harpun og rifle av bestefaren sin. I 1994, i en alder av 12 år, vant han hvert arrangement i sin aldersgruppe i det nasjonale mesterskapet for kajakkpadling. Han er den eneste som har vunnet det grønlandske kajakkmesterskapet ti ganger på rad – sin første tittel vant han som 16-åring. Han bruker kajakken aktivt som fangstredskap, og underviser også i tradisjonell inuittkultur i Alaska hvor han nå er bosatt.

16, 18 og 19 april (1,5 + 2 + 2 timer) FOR «RULLERE»: La deg inspirere og samtidig lære nye ruller med ti ganger (!!) grønlandsk mester i rulling. Dette kurset er for deg som allerede ruller deg opp igjen. Meld deg på her. Tidspunkter for kurset er torsdag kveld kl. 20:00 – 21:30, lørdag og søndag kl. 11:00 – 13:00.

18. og 19 april (2 + 2 timer) FOR FERSKINGER: Lær deg å rulle med mesteren som har lært flest ruller av alle! Unik mulighet for deg som vil lære deg den første rulla. (2 + 2 timer). Meld deg på her. Tidspunkter for kurset er lørdag og søndag kl 14 :00 – 16:00.

NB! Det er rulling med grønlandsåre. Du må gjerne stille med egen åre. Har du ikke grønlandsåre – fortvil ikke – vi tar med til de som ikke har ☺️

Vi har begrenset antall deltakere til 8 personer per kurs slik at alle skal kunne få personlig tid med Maligiaq. Når du melder deg på og har betalt vil du automatisk få beskjed om at du har fått plass. Påmeldingen stenges når det står tre på venteliste på hvert kurs.

Har du spørsmål? Ta kontakt på post.tromsohavpadleklubb@gmail.com

Publisert i Hovedsaker | Legg igjen en kommentar

Livreddende førstehjelp – workshop

Med Anita Nilsen, sykepleier/ Amk operatør i akuttmedisinsk klinikk. Anita har vært NRR ( Norsk recusitasjons råd) godkjent instruktør fra 2002 ). 

Tid: onsdag 22. april kl 18:00 – 21:00

Sted: e-post med nøyaktig adresse kommer med påmeldingsbekreftelsen.

Med all etinga og fliringa som det er på padleturene i Tromsø, er det lett å få nåkka i halsen. Hva gjør vi når ulykken er ute? Anita gir oss ei gjenoppfriskning i prosedyre for fremmedlegeme i hals, sideleie – også me ivaretakelse av nakken. Hjerte – lunge redning uten – og med hjertestarter. Hypotermi.  Og kort om brudd, brann og sår. Hun tar selvsagt også spørsmål som måtte oppstå underveis. 

Det er begrenset plass (20 stykker) – mao vanlig prosedyre med først til mølla. Meld deg på ved å klikke på denne lenken og fyll ut.

Publisert i Hovedsaker | Legg igjen en kommentar

Velkommen til sola-tur

81902075_10216209023279992_938129434219642880_o

Velkommen-til-sola-padling kombinert med møljemåltid – ei sosial og trivelig padlehelg i Tromvika. Alle er hjertelig velkommen!

Oppdatering: Det er meldt sterk vind i helga (mellom 14 – 16 ms på lørdag) – vi vil derfor ikke padle men gå på ski! Brosmetinden fra Tromvika kan være et fint turmål.

Hva: Padletreff i Tromvika
Tid: 1 – 2 februar 2020
Turledere: Unn Sørum (mobil: 91633850 – ring om du lurer på noe), Leif Lillevoll og Steinar Johansen
Overnatting: Anne Birgitte Fyhn og Harald Albrigtsen stiller med overnattingsplasser inne og ute (se nedenfor)

Meld deg på via denne lenka slik at vi har oversikt over hvem som kommer og kan gi deg den informasjonen du trenger

OBS! Obs! Egen påmelding til møljekalas og bygdefest på tlf 91710850.

Lørdag til søndag helga 1. – 2.  februar blir det padletreff i Tromvika kombinert med bygdas møljekalas på Grendehuset. NB: egen påmelding til møljekalas og bygdefest på tlf 91710850. Harald og Anne stiller med overnattingsplassa inne – sengeplass til 7 hvis noen kan dele seng, pluss at 7 stk kan ligge på golvet på medbrakt underlag. Det e i tillegg teltplassa utenfor huset for de som foretrekker det.

Padling blir selvsagt ut fra værmeldinga. Vi håper på klarvær og lite vind, men akkurat det rår vi ikke over. Sosialt og hyggelig blir det uansett.

82217854_10216209017719853_3314423474889424896_o

Publisert i Hovedsaker | Legg igjen en kommentar

Årsmøtet 2020

årsmøte

Velkommen til årsmøte!

Tidspunkt: 26. februar kl: 19:00 – 21:30

Sted: Linken (UiT Breivika) – Sykehusvegen 23. Parker på nedsiden av byggene (gratis) – eller ta bussen til UiT. Linken ligger i det sorte (lakrisbygget). Inngang fra nedsiden – mot parkeringsplassen

Servering: kaffe og te med is-buffet (yum)

Hvilken klubb ønsker du vi skal være, hva skal vi bruke penger på, hvem skal styre klubben neste år? Ønsker du å diskutere klubbens videre utvikling er dette en glimrende anledning. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Les mer om årsmøtet i vedtektene §5: https://tromsohavpadleklubb.com/om/vedtekter/

NB! Forslag til årsmøtet må være styret i hende seinest fjorten dager før møtet (altså senest 12. februar).

PS! Valgkomiteen gjør jobben i forkant av møtet og forslag til nytt styre vil legges ved innkallingen. Har du forslag til styremedlemmer eller ønsker du selv å bidra i styret – ta kontakt med valgkomiteens leder Per Arneberg på e-post:  per.arneberg@hi.no

PS! PS! I forkant av årsmøtet kl 18:00 – 19:00 vil det være medlemsmøte med tema: Kommunikasjon i kajakk – når det virkelig gjelder..

Faste saker til årsmøtet:

 • Godkjenne innkalling og dagsorden
 • Velge møteleder og sekretær
 • Behandle årsmeldinga
 • Behandle revidert regnskap
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingent
 • Fastsette naustleie
 • Fastsette kajakkleie
 • Behandle budsjett

Finn vedlagt årsmøtepapirene. 

 

Publisert i Hovedsaker | Legg igjen en kommentar

Kvaløya rundt 2019

vengsoya3

Av Jenny Johansson Söderberg (må leses på ditt beste svorsk)

Det blir ikke alltid som en tenkt seg – derfor kommer turrapporten noe seint. Men turen rundt Kvaløya blev akkurat så bra som jeg hadde tenkt meg! Ifølge turleder så endte den totale distansen på 156km fordelt over dagene med 18km, 32km, 34km, 24km, 24km og 24km.

kart

Dag 1: Sjølund til Ryøya – 18 km

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Denne flotte turen startede på en tirsdagskveld med syv deltakere inkludert to turledere. Første del gikk til Grindøya, for de fleste en kjent tur. I kveld var det IKKE flatt hav og gruppa ble delt når noen gikk rett sør mens andre gikk rundt nordspissen av Grindøya. Alle kom fram til sydspissen av Grindøya – og alle hadde fortsatt.. lyst å fortsette turen rundt Kvaløya. Dette blev de vanskeligste forholdene vi ville ha på hele turen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Turen gikk videre med hjelp av både vind og strøm. En ørn fikk vi syn på og snart var vi framme ved Rystrømmen. Vi kryssende over til Ryøya i en godt samlet tropp uten å komme i veien for skipstrafikk. På andre sida Ryøya var det litt strøm som bar oss siste bit til vårt første nattleir. Timen var sen og reveljen skulle gå tidlig morgen så jeg tror de fleste var tidlig i telt. For å være tur i Nord-Norge under sommerstid var det strikt tidskjema, ikke noe ”det er lyst dynget rundt”, nei her var det ”strømmen snur klokka 6 vi må være i båten klokka 7”!

Dag 2: Ryøya til Marsletta (32 km)

67927831_629817824185070_5235733178714423296_o.jpg

Dagen derpå var det nydelig vær og vi var i båtene i bra tid. Dagens etappe var ikke noe jeg så frem til så verst. Litt transport mot yttersia. Men med strøm og vind var fremdriften god og padlingen var fin, vi padlet langs Malangen og hadde en del lundefugl å se på, vi kryssede over og tog en pause ved Sandvika (det er langgrunt der… så blir gjerne en del bæring selv for en pause).

67747902_629817654185087_2766351670433546240_o

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bjørn-Tore hadde lovet fiskemiddag så han fiskede opp torsk og vi fikk oss middag vert mange Michelin-stjerner. Og nå så vi ut mot åpent hav og yttersia, beste del av turen!

 

Dag 3: Marsletta til Madseng – 34 km

sommaroya.jpg

Før vi forlatte Marsletta rydde vi litt, å samle nok søppel til noen kajakker tog ikke heller her så veldig lang tid. Med litt ekstra pakking satte vi kursen mot Sommarøya samtidig som Jussi Björling sang ”Till havs”. Før Sommarøya var vi innom et skjær, vi hadde med skjær-generalen Ingrid som vennlig men bestemt så til at vi fikk med oss de skjær vi var i nærheten av. På Sommarøya spiste vi eplekake på Havfruen. Nå var det meldt en del vind i ytre stråk og vi valgte indre løypa mot Madseng. Vi hadde fin padling og kun siste bit fra Sessøya var det litt vind med en del vindrøss.

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Dag 4: Madseng til Sandvika (Vengsøya) – 24 km
Neste morgen var vi ikke i noe sund, og trengte ikke å tenke på tidevann, så det ble sove morgen. Deretter ble de logistikk på høyt nivå når alle kajakker skulle pakkes og fås på vann der kun to kajakker fikk plass i bredd. Vi gikk under Tromtindens nordvegg, kryssede til Gjøssøya med en del motvind. Vinden på yttersia fikk oss å gå på innsida av Vengsøya. Sandvika kom vi fram til omtrent samtidig som kveldssolen, nydelig kveld med sol og yttersia. En slik kveld da en tenker at livet går an.

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Dag 5: Sandvika til Rakknes (Kvalsundet) – 24 km

geit.jpg

Neste dag kom turens høydepunkt! Å hilse på geiter på Musvær! Vi rakk litt mer strandrydding. En pause i Kvaløyvågen og fika på Matkroken. Så siste bit inn til Rakknes. Arild har hytte her og bydde på middag – tusen takk (og takk til kokken).

Dag 6: Rakknes til Sjølund – 24 km

68437667_632473877252798_4480641764452990976_o.jpg

Siste dag – og igjen – tidig start for å rekke strømmen – vi var oppe i 8km/h tror jeg. Siste etappe var en som jeg ikke så frem til, men god fart gjorde den behagelig.  Første velkomstkomite var Trond som hadde padlet Tromsøya rundt for å slå følge med oss inn den siste etappen og møtte oss rett før Hamna. Et stopp for is Hamna og så var vi snart fremme ved Sjølund igjen! Der ble vi godt mottatt av velkomst komité!

I denne flyskammens tid så er det jo  fantastisk å starte så å si fra dørstokken, å kunne gjøre en så flott tur! Å padle rundt Kvaløya bør alle tromsøværinger gjøre, minst en gang!

Tusen hjertelig takk til de flotte turlederne Bjørn-Tore og Arild som så flott balanserende mellom å styre gruppa men også gi frihet til den som av til forsvinner bort i egen tanker og hamner litt på siden av.

Publisert i Hovedsaker | Legg igjen en kommentar