Velkommen til Tromsø havpadleklubb

Vi skaper padleglede !

Årsmøtet 2021

Velkommen til årsmøte! Tidspunkt: 17. februar kl: 19:00 – 20:30Sted: Digitalt på zoom: https://uit.zoom.us/j/63826570401 Finn vedlagt årsmøtepapirene Servering: her må du i år dessverre belage deg på selvbevertning med det du tenker[…]

Read more

Oppsummering av innspill etter medlemsmøte ang Kystsoneplanen for Tromsøregione

Onsdag 20 januar 2021, virtuelt medlemsmøte via zoom, 9 deltakere  Det pågår i dag revisjon av Kystsoneplanen for Tromsøregionen (Tromsø, Balsfjord, Karlsøy). Kystsoneplanen legges ut på høring sommeren 2021. Ulike[…]

Read more