Naust

Naustene_combo_II (1 of 1)Klubben har base i Sjølundfjæra som ligger rett sør for Langnesbakken på vestsida av Tromsøya. Her har vi fire naust, tre for private kajakker, og ett hvor vi har utleiekajakker.

  • Blånaustet ble ferdigstilt i 2017 og er det nyeste naustet, og har kun private båter. Egen kode. På loftet i Blånaustet er det et hyggelig oppholdsrom med mulighet for å skifte, ha møter eller bare koke kaffe og ta seg en prat. Du finner også noe kajakklitteratur der om du ønsker å lese deg opp. Egen kode.
  • Rødnaustet ligger nærmest parkeringen, er det nest nyeste naustet, og har bare private båter. Egen kode.
  • Gulnaustet er det største naustet vi har, også her er det bare private båter. Egen kode.
  • Klubbnaustet (eller utleienaustet – også rødt) er det eldste naustet, og har 25 klubbåter til utleie for medlemmene. Disse er lagret i den venstre delen.
    Egen kode.
%d bloggers like this: