Naustleie

IMGP0173

                                                                                                                                    Foto: Gunnar Noer

Tromsø Havpadleklubb har 157 naustplasser som vi leier ut til våre medlemmer. Prisen pr. år for naustplass er 500,- som kommer i tillegg til vanlig medlemskontingent. Depositum for naustplassen er 1000,- og betales inn når du blir tildelt plass.

Det er populært med naustplass for kajakken og det er stort sett alltid ventetid for å få plass. Hvis du går med innkjøpsplaner, men ikke har plass til kajakk, så lønner det seg å melde seg på ventelista med en gang:
Registrer deg på dette skjemaet og du kommer da i et kronologisk sortert skjema:
Skjema for å søke om naustleie 

Du får beskjed så snart det er en ledig plass.
Husk at du må være medlem for å stå på venteliste.
Vi leier kun ut en naustplass per medlem.

Naustene eies av THPK og drives i samsvar med formålsparagrafen. Naustsjefen og resten av styret er ansvarlige for den daglige drift.  Medlemsmøtet godkjenner separate naustregler.

FØLGENDE GJELDER:

 • Båtplass kan leies av medlemmer som ikke skylder kontingent. Medlemmer som ikke har betalt årets naustleie eller kontingent innen 1. april, mister naustplassen (klubbens vedtekter)
 • Kajakken skal merkes med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne klare å holde oversikt over plassene og kunne administrere naust og naustlister.
 • Kajakker som blir liggende i naustet mer enn 2 år uten identifisert eier inndras av klubben for videre-salg eller annen bruk (vedtektene).
 • Klubben har bare forsikret bygningsmassen og klubbkajakkene. Du må selv sørge for forsikring av egen kajakk.
 • For å beholde tildelt naustplass er det et aktivitetskrav som innebærer at personen som har tildelt plass har dokumentert 8 uttak av kajakken i løpet av kalenderåret. 1 dagstur = 1 uttak. Aktiviteten registreres i padleloggen som henger på veggen i ditt naust. Dette er et viktig ledd i klubbens HMS.
 • Søknad om fritak: Dersom du av en eller annen god grunn (f.eks. studieopphold annet sted, medisinske årsaker) ikke vil være i stand til å oppfylle kravet, kan du søke styret om fritak for det året det gjelder. Søknadsfrist er 31.desember. Alle søknader styrebehandles. Søknad skal skje skriftlig, og sendes til: tromsohavpadleklubb@gmail.com
 • Styret forbeholder seg retten til å omrokere på tildelte plasser. Vi ønsker å forbeholde de laveste plassene (opp til og med rad 3) for de mest aktive padlerne og der fysiske forutsetninger tilsier at de bør ha lavere plass.
 • Ønske du å bytte plass send e-post med begrunnelse til naustansvarlig.
 • Det er ikke tillatt med framleie av naustplass.
 • Naustplassene er dimensjonert for singelkajakker. Vi kan dessverre ikke tilby plass til “doblinger”.
 • Medlemmer som bryter naustreglene, kan bortvises fra naustene for kortere eller lengre tid (vedtektene).

Naustreglene er godkjent av medlemsmøtet 31.10.2018

%d bloggers like this: