Torsdagspadling- turplan

Picture1.png

Kartet viser turmål med utgangspunkt i Sjølunden. Sort stiplet linje er senter av farleden for skip. Røde prikker angir fine steder å gå i land.

Om aktiviteten

Torsdagspadlingene fra naustene i Sjølundfjæra er en fast aktivitet og et fint sted å begynne for å bli kjent med klubben. De går fast hver torsdag i perioden april til september. Det er to padleledere som har ansvar for dagens tur og tar imot padlere som ønsker å være med. Turene er åpen for alle medlemmer på alle nivåer, men med fokus på ferske padlere. Turen går som oftest til Sydspissen eller til Grindøya, men kan også gå til Lille Grindøya, Håkøya eller forbi flyplassen mot Hamna. Hvor turen går vil være avhengig av været og nivået på de som er med. Alle turene blir ansett å være lette siden dette er i relativt skjermet farvann, det er lite eller ingen strøm og beskjedent med trafikk. Av bølger, så er det kun vindsjø i dette området.

FØLGENDE GJELDER:

 • Utfart fra Sjølunden er kl 18:00. Da skal alle være padleklar i fjæra.
 • Alle har i utgangspunktet ansvar for sin egen sikkerhet. Deltakerne skal derfor ha NPF grunnkurs HAV eller tilsvarende realkompetanse, samt kunne egen- og kameratredning.
 • Ha med standard sikkerutstyr (årepose og en pumpe per åtte deltakere).
 • Alle har et kollektivt ansvar for gruppens sikkerhet. Følg med hverandre underveis.
 • I den perioden hvor det fremdeles er skjømt/mørkt på kveldene (april og september) skal deltakerne ha tilfredsstillende belysning på deg selv og kajakken. Hensikten er å bli sett av trafikk og medpadlere. Unngå belysning som blender medpadlere.
 • Siden turleder har ansvar for tur og deltakerne, kan turleder bortvise padlere dersom han er i tvil om at padleren er godt nok utstyrt/har tilstrekkelig padleferdigheter. Padleren som bortvises informeres om minstekravet.
 • Dersom noen underveis velger å bryte ut av gruppa ved å padle en annen vei eller raskere, er padleren på egen tur på eget ansvar. «Utbrytere» skal eksplisitt gi beskjed til turleder i forkant.

Farvannsbeskrivelse

SJØLUND TIL TELEGRAFBUKTA (8 km t/r) går langs land hele veien, og anses for å være den letteste. Det er flott å rast på stranda i Telegrafbukta. Det er flere moloer og små viker på ruta, og lett å gå i land underveis. Ruta er eksponert for sør og sørvest vind, men dette blir stort sett bare jevn vindsjø. Høyest bølger er det ellers rundt tremoloen ved nordenden av folkeparken. Bare i kuling vil det være bølger over 1 meter, og det er sørvest vind som gir mest. Sjøbrisen kommer fra nord i Sandnessundet, og blir sjelden mer enn 6-8 m/s, men den kan være tung å jobbe mot når man skal tilbake opp til Sjølundfjæra.

SJØLUND RUNDT GRINDØYA (12 km t/r) med rast på de fine strendene helt sør eller nord, SJØLUND RUNDT LILLE GRINDØYA (11 km t/r) og SJØLUND RUNDT HÅKØYA (13,5 km t/r) med rast ved Håkøybrua, innebærer alle en ca. 3,5 km lang kryssing over til nordspissen av Grindøya/Håkøya. Her er det lite strøm, og kun vindsjø. Ruta krysser båtleia på vestsida av Tromsøya, men denne er lite trafikkert, så risikoen for kollisjon med båter anses for å være liten. Sjekk imidlertid jevnlig om det er fartøy på vei mot deg nord eller søfra. Når fartøy først runder Sydspissen/flyplassen og kommer inn Sandnessundet så er de plutselig nær oss. Strekket er eksponert både for sør til sørvest- og nordøstlig vind. Rundt øyene er det lett å gå i land og det er skjermet farvann på vestsiden av øyene. Stranda på sydspissen av Grindøya er noe utsatt for sjø fra sør, men ellers grei å komme i land på. Fra Håkøya/Grindøya er det en kryssing på 1,3 km videre over til Lille Grindøya. Tilbake krysses det som regel over til «Monsterbygget» på Tromsøya og så videre tilbake til Sjølund. Også dette krysset er noe utsatt for sørlig vind, men man har i så fall medvind tilbake.

SJØLUND TIL HAMNA (13 km tur/retur). Det padles langs land hele veien med muligheter for å gå i land ved behov. På strekningen rett før brua til man padler inn mot Hamna kan det være en del strøm. Under Sandnessundbrua vil det ved mye strøm, og strøm mot vindretning, kunne forekomme strømskavler. Sjekk derfor tidevannstabell og vurder ift vindretning og deltakernes kompetanse før dere legger turen hit. Strekket er eksponert både for sør til sørvest- og nordøstlig vind.

TORSDAGSPADLING – RISIKOANALYSE OG HMS

HMS1HMS2

Padleleders sjekkliste

På forhånd

 • Ha satt seg inn i turplanen for Torsdagspadlingene.
 • Ta hensyn til vær og forhold. Sjekk oppdatert tekstvarsel på yr.no og endre plan hvis nødvendig.
 • Reserveplan

Ha med følgende sikkerhetsutstyr

 • Vhf og/eller mobil
 • førstehjelp, tauline, ekstra åre, pumpe, årepose, kniv, fløyte, gaffatape, ekstra varme klær, ekstra mat og vann, evt varmt vann.
 • Den blå førstehjelpsposen

Før utfart

 1. Gør deg kjent med deltakerne og sjekk samtidig at alle:
  •  er kledd etter forholdene og har på/med seg tilstrekkelig sikkerhetsutstyr.
  • oppfyller minstekravet til ferdigheter.
  • Gi begrunnelse og bortvis deltakere som ikke er kledd etter forholdene eller oppfyller minstekravet til ferdigheter.
 2. Informer om:
  • Hvor turen går; avgjøres endelig i fjæra basert på oppdaterte værmelding og nivå i gruppen. Hvor lang turen er og hvor vi skal ta pause. Vis på kartet som henger på dørene i naustene og informer om eventuelle risiki underveis.
  • Ved krysninger: padle samlet eller avtal på forhånd om noen padler foran i egen gruppe.
  • Om noen underveis får lyst til å padle en annen vei/eller raskere, skal turleder varsles på forhånd. De er da på egen tur.
  • Avtal signaler på forhånd f.eks.:

-åra flatt (vannrett) over hodet: STOPP 
-åra rett opp: samling her
-åra i en retning: vi padler i den retningen åra peker
-hånda knyttet på hodet: «jeg har det bra»

 1. Ved velt: Gruppen skal holdes samlet eller ha oversikt over hvor alle deltakerne er til enhver tid.
 2. Kamerat sjekk: drakter og båter – er lukene på, glidelåser igjen og fotpedaler riktig innstilt, fungerer ror/skegg, NB! løkka på spruttrekket.

Underveis

 1. Overhold CLAP (Communication, Line of sight, Awareness (tilstedeværelse), Positioning).
 2. Utøve tilpasset gruppeledelse og plasser deg i forhold til gruppa der du har best oversikt og plassering ift risikoelementer.
 3. Hold oversikt over deltakerne og farvann og vær tydelig på kurs/retning.

Før utfart etter pause sjekkes

 1. Om alle er varme og har fått i seg nok mat/drikke
 2. Minn om kameratsjekk før vi går på vannet igjen og at vi padler samlet når vi f.eks. krysser.
 3. Avtal hvordan dere skal padle tilbake (samlet, flere grupper, mot et spesifikt punkt).

Vedtatt av styret i THPK 02.10.2018

%d bloggers like this: