Plan for kompetanseheving

Aktivitetsledersamling på Sommarøya i 2019

Det fremgår av klubbens formålsparagraf at Tromsø Havpadleklubb sine aktiviteter skal foregå i trygge rammer som inspirerer til stor padleglede. Videre er følgende nedfelt i klubbens system for HMS og internkontroll

Kunnskapsplikt: Vi driver systematiske kompetansebyggende tiltak for turledere og medlemmer, ved regulære aktiviteter, medlemsmøter, kurs og samlinger. Vi har en kultur for sikkerhet der vi også deler på erfaring og kompetanse på en uformell måte.

Klubben driver systematiske kompetansebyggende tiltak for turledere og medlemmer ved regulære aktiviteter, workshops, kurs, medlemsmøter og samlinger. Nedenfor følger samlet  oversikt over klubbens system og tilbud for kompetanseheving.

Styret

Styret har ansvar for klubbens interne kompetanseheving, for å stille krav til kurstilbyderne i området slik at vi får turledere med ønsket kompetanse og for å jobbe mot NPF-systemet for å sikre at våttkursstigen ivaretar våre behov. 

Generell kompetanseheving for medlemmer i klubben

Interne workshops og kurs Det arrangeres årlig faglige ws og kurs hvor alle medlemmer har anledning til å delta. Tema de siste årene:

Faglige medlemsmøter – “folkeopplysning” – I vinterhalvåret arrangeres det medlemsmøter med faglig innhold:

Bassengtreningene inne i Tromsøbadet i vinterhalvåret er en viktig arena der medlemmer kan få trent systematisk på egen- og kameratredning, teknikk og rulla. 

Torsdagspadlingene er både en arena for jevnlig trening, men ikke minst gir de mulighet for nye nye padlere til å få padlet seg opp under trygge rammer og få tips og råd fra mer erfarne padlere. Enkelte torsdager er det “Teknikk og lek” eller tema som fremdriftstak, egen- og kameratredning mv. 

Tirsdagsdamene er et lavterskeltilbud hovedsakelig rettet mot damer, men enkelte menn pleier å snike seg med. De tar for seg mye av grunnkurset som egenredninger, kameratredninger, framdriftstak, sideforflytninger mv. Dette er ei lavterskel-gruppe, med lav fart, mye bålkos og god prat. 

Skvulp- teknikk og lek er åpen for alle padlere som har lyst til å trene teknikk. Gruppen er opprettet spesielt for fokus på trening av ulike padleteknikker, egenredning og kameratredning. Dette for å bidra til en tryggere opplevelse i kajakk og mer moro på havet 

Kursing gjennom NPFs våttkortsystem

Vi ønsker også at flere skal følge NPFs kursstige i våttkortsystem og stiller derfor fritt til disposisjon, for de som ikke har egen kajakk, klubbens kajakker til dette formålet. Kajakkene må bookes på vanlig måte og det skal meldes fra til materialforvalter om lån til dette formålet.

Aktivitets- og turledere

Klubbens målsetning er å

 • fortsette å spre padleglede gjennom å gi et allsidig aktivitetstilbud til klubbens medlemmer, 
 • rekruttere, motivere og beholde turledere
 • kompetente turledere som bidrar til trygge rammer på klubbens turer,
 • På sikt skal vi ha en robust flora av turledere i ulik alder, bakgrunn/erfaring og kompetanse der alle er godkjente turledere innenfor NPFs våttkortsystem eller har godkjenning gjennom tilsvarende systemer, jf krav til dokumentasjon i produktkontrollov.

Oversikt over klubbens turledere

Styret oppdaterer årlig oversikten over klubbens turlederpool (de som har kompetanse, kapasitet og motivasjon dette året), inkludert oversikt over turledernes formelle og ikke formelle kompetanse. 

Kompetanseheving i regi av klubben

Styret jobber målrettet med kompetansebygging rettet mot turlederne i klubben med formål om å ha kompetente, trygge turledere som bidrar til trygge rammer på klubbens turer og økt padleglede for alle. Vi jobber også med nyrekruttering av turledere. 

Møter med turlederne 

Klubben har fra 2019 etablert en fast rutine med to årlige møter med turlederne, ett før sesongen starter i april og ett på høsten i oktober. 

Formålet er å i forkant av sesongen gjennomgå forventningene til turlederne: hva vil det si å være turleder, HMS, turplan, turleders sjekkliste osv. Og gi turlederne anledning til å uttale sine forventninger til styret om tilrettelegging, kompetanseheving mv.

På høstmøtet oppsummerer vi sesongen og deler erfaringer. 

Kursing og trening

Det kjøres jevnlige treninger i praktisk bruk av VHF, GPS, kart og kompass og førstehjelp for kajakkpadlere eller bare rene teknikkøkter. 

I 2020 tilbys følgende til turlederne:

 • Livreddende førstehjelp med Anita Nilsen
 • VHF-kurs for de turlederne som ikke allerede har det i regi av Telenor, kursavgift refunderes etter avholdt kurs.
 • Praktisk bruk av VHF

Vi forsøker å få til ei årlig helgesamling med turlederne hvor formålet er å gi faglig påfyll, mye padling og sosialt samvær blant aktivitets- og turlederne. 

Kompetanseheving i regi av NPF

Padleforbund (NPF) har et sterkt fokus på havpadling og tilbyr flere kurs som er godt egnet for havpadlere. Kursene er både for de som ønsker drive instruksjon og padling på et mer avansert nivå, men tas også av padlere som ønsker å utvikle seg videre som padlere. 

Klubben ønsker alle klubbens turledere på sikt skal være utdannet gjennom våttkortsystemet. Vi ønsker også flere nye turledere i klubben og tilbyr derfor de av klubbens medlemmer som ønsker å bli turledere:

 • ved behov gratis lån av klubbens utstyr for å ta kurs i regi av NPF (og BCU).
 • å delbetale deler (50% for videregående og veileder) eller hele kursavgiften (aktivitetsleder) mot at de nye aktivitets- og turlederne tar praksisen sin i klubben (se nedenfor). 
 • et system for å ta imot de nye turlederne der de får tilbud om å være medturleder sammen med erfarne turledere, eller hovedturleder med bistand fra erfaren turleder (se nedenfor).

Deltakelse på aktivitetsledersamlinger i regi av NPF

Formålet med aktivitetsledersamlinger er å gi faglig påfyll, mye padling og sosialt samvær blant padlelederne. Klubben sponser deltakelsen på NPF aktivitetsledersamlinger for de av klubbens medlemmer som har vært turledere/medturleder/bassengansvarlig/holdt ws for klubben siste år.

System for å ta imot nye aktivitetsledere og turledere

Nye aktivitets- og turledere vil få tilbud om å være medturledere eller hovedturledere sammen med en/flere erfaren turleder. Da kan du loses inn i rollen som aktivitets- eller turleder i det tempoet du selv ønsker ved å lære av erfarne turledere i trygge rammer. Det er lov å bare ønske å være medturleder på torsdagspadlinger og tirsdagsdamene. Det er også lov til å ønske å få prøve seg som hovedturleder sammen med erfarne turledere på overnattingsturer på yttersia. Du bestemmer tempoet!

I forbindelse med implementeringen av Trenerløypa i Våttkortstigen er det fra 2017 innført krav til dokumentert praksis for deltakerne etter siste kurshelg på videregåendekurs (75 timer) og veilederkurs (90 timer). Tilsvarende praksiskrav er på trappene også for aktivitetsledere. Eksempel på praksis kan være å avholde kurs og ws, lede turer eller avholde treninger. THPK tilbyr sine medlemmer å gjennomføre sin praksis gjennom å bidra til klubbens aktivitet:

 • planlegge og avholde teknikk og lek økter/turleder treninger
 • ha ansvar for bassengtreninger
 • holde teknikkurs
 • være turleder på torsdagspadlingene eller tirsdagsdamene
 • være medturleder eller turleder på dags- og overnattingsturer.
 • holde WS

Leave a Reply

%d bloggers like this: