HMS

I vår klubb har vi en sikkerhets- og trygghetskultur. Dette du ser her er vårt dokumenterte system for HMS (internkontroll) og produktkontroll.

Vi er en frivillig virksomhet som tilbyr forbrukertjenester i Norge og vi plikter å vise aktsomhet og «treffe rimelige tiltak» for å ivareta brukernes helse og sikkerhet. Vi oppfyller følgende:

  • Opplysningsplikt
  • Aktsomhetsplikt
  • Kunnskapsplikt
  • Plikt til risikoanalyse og forebyggende tiltak

Produktkontroll, internkontroll og HMS i THPK

Lov om produktkontroll med tilhørende internkontrollforskrift pålegger alle virksomheter som tilbyr forbrukertjenester i Norge å vise aktsomhet og «treffe rimelige tiltak» for å ivareta brukernes helse og sikkerhet. Tilbyder har plikt til å skaffe seg oversikt over mulige farer, og gjennomføre tiltak for å beskytte brukere mot fare. THPK overholder lov og forskrift gjennom flere tiltak som besvarer vår:

Opplysningsplikt: Vi stiller krav til at aktivitetsledere og turledere skal gi tilstrekkelig av opplysninger om arrangementene og vi opplyser om risiki og tiltak forbundet med ulike typer turer på våre HMS-ark (turplaner med risikovurdering).

Aktsomhetsplikt: Vi er konservative og aktsomme ved gjennomføring av arrangementer, særlig i tilfeller der mindre erfarne deltar. Vi har også plikt til å avvise deltakelse på hele eller deler av arrangementet dersom vi anser deltakeren for mindre kompetent eller ikke godt nok utrustet enn det som kreves.

Kunnskapsplikt: Vi driver systematiske kompetansebyggende tiltak for turledere og medlemmer, ved regulære aktiviteter, medlemsmøter, kurs og samlinger. Vi har en kultur for sikkerhet der vi også deler på erfaring og kompetanse på en uformell måte.

Plikt til risikoanalyse og forebyggende tiltak: Vi har etablert et HMS-system. Dette inkluderer en risiko- og sårbarhetsanalyse med handlingsplan for klubbens aktiviteter, turplan for den enkelte aktivitet med tilhørende sjekkliste for padlerne og turlederne. HMS-systemet befinner seg lett tilgjengelig på vår webside.

Tromsø havpadleklubb har dokumenter som regulerer helse, miljø og sikkerhet (HMS) i klubben:

Padlevettreglene
Når skal du ringe 113
Torsdagspadlingene
Dags- og overnattingsturer utenfor Sandnessundet
Bassentreningene

%d bloggers like this: