Når tid er det ferdselsforbud i verneområder på yttersia

Når tid er det ferdselsforbud i verneområder på yttersia

oversiktskart - verneområder

Oversiktskart – verneområder

Av: Bernt Bye

I 2004 ble det vedtatt ny verneplan for kystregionen. Planen var alt på høring i 1996 og Tromsø Havpadleklubb ga den gang flere tilbakemeldinger til den foreslåtte planen. Her er en liste med nye og gamle områder på yttersida hvor vi ferdes, samt Grindøya. Det er flere verneområder som ikke ligger på yttersida, men de er ikke tatt med her. Enkelte av stedene er lite eller aldri brukt av padlere, slik som Kvitvær. Les deg opp på formålet med vernet og hva som er tillatt eller ikke tillatt i det verneområdet du tenker å padle i – før du legger ut på tur! For kart og full oversikt over alle områder og lover se Naturbasen til Miljødirektoratet.

Tips: Verneområdene skal ha små skilt. Hvis det er underskilt så angir det tidsrom for ferdselforbud. Hvis det ikke er underskilt så er det lov å gå på land.

NB! Har du tenkt til å fly drone? Drone er et luftfartsfartøy uten fører om bord, og derfor er de likestilt med modellfly i lovverket. Om du lurer på om det er lov med droneflygning, må du se om det er tillatt med modellfly i forskriftene. Sjekk alltid tekstene i lovdata for det enektelte verneområdet – det er det som gjelder. Dette sier Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Tabellen viser områder fra sør til nord

Grindøysundet
Naturreservat

Forskrift på:
Lovdata.no

 

Ligger mellom Tromsøya og Kvaløya. Dekker Grindøya og sundet over til Kvaløya.

 

 

Ferdselforbud
1.mai – 30.juni
på Grindøya. Gjelder ikke de to strendene som ligger på sør- og nordsida av øya. Men på neset på nordsiden er også all ferdsel forbudt. Telting er forbudt.
Hekkingen
Landskapsvernområde

Forskrift på:
Lovdata.no

Ligger ytterst i Malangen, nord for Senja.

 

 

Ferdselforbud
1.mai – 15.juli
. Unntatt område rundt Hekkingen fyr, den gamle bebyggelsen og Skipsvika på vestsida.

 

Edøya
Landskapsvernområde

Forskrift på:
Lovdata.no

Ligger ytterst i Malangen, sør for Sommarøya.

 

 

Ferdselforbud
1.mai – 15.juli
. Unntatt Skarvhalsen nordvest på Edøya.

 

 

Håja – Røssholmen
Landskapsvernområde

Forskrift på:
Lovdata.no

Dekker øyene Håja, Hersøya samt Vadholmen til Røssholmen med omliggende sjøarealer og holmer/skjær.

 

Ferdselforbud
1.mai – 15.juli
i området Vadholmen – Røssholmen, men ikke selve Røssholmen.

 

Auvær
Naturreservet

Forskrift på:
Lovdata.no

Ligger ca. 15 km vest for Vengsøya.

 

 

Ferdselforbud *
1.april – 31.juli
ved hekkekoloniene for storskarv, både på land og i en avstand av 100m på sjøen. Pr. 2001 gjelder dette Store Runda og Matskjeret.
Store Risøya
Landskapsvernområde

Forskrift på:
Lovdata.no

Risøya ligger 7 km vest for Ringvassøya.

 

 

Telting forbudt hele året.

 

 

Risøya
Naturreservat

Forskrift på:
Lovdata.no

Dekker omligende sjøareal og holmer/skjær i øygruppa rundt Risøya og Sandvær. (Ikke selve Risøya.) Ferdselforbud
1.april – 31.juli
.
Telting forbudt hele året.

 

Sørfugløya
Naturreservat

Forskrift på:
Lovdata.no

Dekker omligende sjøareal og holmer/skjær. Også Stormekta. Leirforbud
1.april – 31. august
Nordkvaløya – Rebbenesøya
Landskapsvernområde

Forskrift på:
Lovdata.no

Dekker områdene fra nord på Rebbenesøya, Grøtøya, Hersøya, Store Måsværet og Nordkvaløya.

 

 

 
Breivika
Naturreservat

Forskrift på:
Lovdata.no

Brei sandstrand som ligger på vestsida av Rebbenesøya.

 

 
Kvitvær
Naturreservat

Forskrift på:
Lovdata.no

Ligger langt ute i havet utenfor Grøtøya. Her gikk John R. på grunn i jula 2000.

 

 

Ferdselforbud *
1.april – 15.august
ved hekkekoloniene for storskarv og havsule, både på land og i en avstand av 100m på sjøen. Pr. 2001 gjelder dette begge Flatskjeran.

 

Måsvær
Naturreservat

Forskrift på:
Lovdata.no

Ligger mellom Nordkvaløya og Grøtøya.

 

Ferdselforbud *
1.april – 31.juli
ved hekkekoloniene for storskarv, både på land og i en avstand av 100m på sjøen. Pr. 2001 gjelder dette Kvalholmbardan.
Flatvær
Naturreservat

Forskrift på:
Lovdata.no

Ligger nord for Nordkvaløya

 

 

Ferdselforbud *
1.april – 31.juli
ved hekkekoloniene for storskarv, både på land og i en avstand av 100m på sjøen. Pr. 2001 gjelder dette 4 små holmer NV for Sjursholman.
Skipsfjord
Landskapsvernområde

Forskrift på:
Lovdata.no

Ligger på NØ siden av Vannøya.

 

 

 
Nord-Fugløya
Naturreservat

Forskrift på:
Lovdata.no

Ligger lengst nord i Troms, ute i havet mellom Vannøya og Arnøy. Indre Gamvik som ligger midt på østsiden av øya er ikke med i reservatet. Ferdselforbud
1.april – 31.juli

 * Merknad til ferdselforbud ved Måsvær, Flatvær, Auvær og Kvitvær: Ferdselforbudene gjelder ikke hele verneområde. Det er kun rundt hekkekoloniene for storskarv (og havsule på Kvitvær), på land og i en avstand av 100 meter på sjøen fra disse. Obs.: Over tid kan det inntre ferdselforbud på og rundt andre holmer/skjær enn de som er oppgitt i forskriften, dersom det etablerer seg nye hekkekolonier i disse verneområdene.

På noen av øyene er det ferdselforbud om vår/sommer. Kartene under viser de øyene hvor det er unntak fra ferdselforbud i denne perioden. Dvs. hvor det er tillatt å gå i land også om vår/sommer.

Edøya.gif

Endring som er kommet, men ikke lagt inn: Marint verneområde 1. Ytre Karlsøy og 2. Rystraumen. Disse er ikke oppdatert i Lovdata enda.

Merk: Kart og tabell kan inneholde feil, ta da kontakt med fylkesmannen for oppklaring og gi tilbakemelding.

For mer innformasjon, fakta og forskrifter se: Pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

For detaljkart og søk på stedsnavn se Norgeskart.no fra Statens kartverk.

 

2 Responses

  1. Jann Eggstad says:

    ..utrolig god og lett forståelig informasjon!!
    Dette kan jo bare være til oppfølging i alle kajakk -klubber og -miljø!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: