Retningslinjer for kajakkleie

THPK leier ut kajakker til medlemmer av klubben, og vi gir dermed et lavterskel tilbud til alle som vil padle kajakk men som ikke har båt selv. Klubben har 23 enkeltkajakker og en dobbeltkajakk til utleie. Vi har alt av ‘upersonlig’ utstyr, dvs.  åre, vest, spruttrekk, pumpe og årepose. Du må selv ha personlig sikkerhetsutstyr som tørrdrakt, hansker, sko og varme klær. Ta gjerne med eget åretau.

Du leier kajakk via vårt bookingsystem! – og betaler per leie med Vipps eller bankkort. Bookingsidene har flere visninger:

Du kan booke kajakk 30 dager fram i tid.

Alt uteleiemateriell ligger i den venstre halvdelen av klubbnaustet på egen merket plass, og er merket med THPK. 

NB! Vi har ikke kapasitet til å leie ut kajakker til besøkende/turister og ber dere henvende dere til kommersielle aktører i området.

Spørsmål omkring leie av båtene kan rettes til materialforvalter.

Følgende gjelder:

 • For å få kode til klubbnaustet og anledning til å leie kajakk, må du være medlem av THPK og ha betalt kontingent for inneværende år.
 • Kajakker med åre, spruttrekk, pumpe og flottør er en pakke. Spruttrekk, åre etc. kan ikke lånes uten at kajakk leies.
 • Medlemmer kan ikke leie klubbkajakk, eller benytte annet klubbutstyr, til eget inntekts erverv, f.eks for å holde kurs/instruksjon i egen/privat regi eller til framleie.
 • Kajakkene leies ut maks sju dager av gangen, og 30 dager fram i tid. Ved ønske om leie ut over sju dager SKAL det søkes styret ved materialforvalter om dette.
 • Fra april og ut september reserveres klubbåtene for deltagere på torsdagspadlingene og andre turer og arrangementer i klubbregi.
 • Ved å låne padleklubbens båter forplikter man seg også til å følge klubbens retningslinjer for sikker ferdsel på sjøen. Se forøvrig klubbens nettside om sikkerhet/HMS og Padlevettreglene.
 • Klubbens policy innebærer også sporløs ferdsel. Dette innebærer at vi skal etterlate oss minst mulig spor i naturen (pga båling, telting, annen ferdsel) og som et minimum tar vi med eget avfall hjem.

Pris:

 • Prisen for leie av klubbens kajakker er kr. 60 pr døgn. Betaling gjøres som del av online leie.
 • Har du tenkt å leie kajakk mye i år? Da kan du betale en engangssum på 840 kr (årsleie, ved å kjøpe en kupong som gir en kode som du benytter ved hver reservasjon – gå til “Årsabonnement kajakkleie
 • NB – Ikke benyttet leie eller kanselering av leie refunderes ikke

Kurs:

 • Medlemmer som tar kurs (NPF-våttkortstigen/BCU-stigen) ut over grunnkurs (dvs teknikkurs og oppover) kan leie båter gratis i forbindelse med kurset mot at kursbevis sendes materialforvalter.

Før turen:

 • Lei båt i vårt online leiesystem
 • Sjekk at ror/skeg og luker fungerer
 • Finn egnet spruttrekk som passer denne kajakken

Under turen:

 • Håndtere båtene på sikker måte ved bruk. Dette innebærer bl.a. at skegg/senkekjøl tas inn og ror opp før man går på land.
 • Sørge for sikker lagring (både tyveri og skade – feks kan en plastbåt som blir liggende i  solsteik på et biltak bli bøyd/deformert.).

Etter turen:

 • Tøm båten for vann og fjern sand og skitt
 • Legg båten på plass der den hører hjemme i hyllen
 • Heng vester, spruttrekk, åreputer og årer på plass
 • NB! Notér eventuelle skader eller feil/mangler i «defektboka» og heng på en “defektlapp”

Annet utstyr

 • Årene må også behandles med forsiktighet slik at de ikke brekker. Dette innebærer at du ikke skal lene deg med hele din tyngde på det svakeste punktet på åra – da knekker den. Du skal heller ikke bruke åra som brekkstang/stake deg ut av fjæra – da knekker bladet.

Tap og/eller skade av klubbkajakker

Kajakkene er utsatt for slitasje, og slitedeler vil før eller siden ryke ved normal bruk. For å holde kajakkene i god stand, er det viktig at du gir melding dersom du finner feil eller mangler.

Send  e-post til kajakkleie.tromsohavpadleklubb@gmail.com med kajakknummer og en kort beskrivelse av skaden. Legg gjerne gjerne ved bilde. Det er også greit om du sier litt om hvordan skaden oppsto.

Merk defekt kajakk med “DEFEKT”-merkelapp. Denne finner du på tavla til høyre for reservasjonskalenderen i klubbnaustet.

God padletur!

%d bloggers like this: