Dags- og overnattingsturer utenfor Sandnessundet

3

Om aktiviteten
Tromsø Havpadleklubb har hvert år flere dagsturer og overnattingsturer som er åpne for alle medlemmer. Alle turene har turledere. Vi setter vanskelighetsgrad på den enkelte turen slik at du kan gjøre deg opp en formening om hvor vanskelige den er. Turene blir annonsert både via klubbens facebook og på nettsiden med forhåndspåmelding (link til skjema i googledocs). Forhåndspåmelding gjør at vi kan planlegge antall turledere og andre praktiske spørsmål (antall turledere, samkjøring, eventuell felles mat osv) ut fra behov.

Hvordan tolker du vanskelighetsgraden?

På de lette turene forutsetter vi greit vær og noenlunde skjermet farvann. Disse turene er tilpasset folk som er ferske i kajakken, men du bør likevel ha litt grunnlag i form av noen turer på sundet for å bli med på disse. 

De moderat vanskelige turene er litt lengre, med etapper på ca. 10 km mellom pausene og dagsetapper på 15-25 km. Her padler vi i litt mer eksponert farvann. Det går med litt høyere tempo, typisk 6-7 km/t marsfart. Disse turene har som regel en overnatting eller to. Du må med andre ord ha utstyret som trengs, og være istand til å pakke kajakken. Vi planlegger med vind opp til laber bris, og tåler en uforutsett liten kuling.

De vanskelige turene er gjerne lengre, og går i eksponert farvann i tider på året da du må forvente at været kan skifte fort. Det er ikke uvanlig at man padler i stiv kuling over korte strekninger. Vinterturene blir gjerne satt i denne kategorien.

FØLGENDE GJELDER:  

 • Alle som ønsker å delta skal melde seg på via påmeldingslenken i arrangementet eller ved e-post til turleder. Ta kontakt med turleder om noe er uklart.
 • Alle har i utgangspunktet ansvar for sin egen sikkerhet. Deltakerne skal derfor ha NPF grunnkurs HAV eller tilsvarende realkompetanse, kunne egen- og kameratredning og ha tilstrekkelig padlekapasitet til å gjennomføre distansen. Sett deg inn i THPKs risiko- og sårbarhetsvurdering for padleaktivitet med handlingsplan.
 • Ha med standard sikkerutstyr (årepose og en pumpe per åtte deltakere).
 • Alle har et kollektivt ansvar for gruppens sikkerhet. Følg med hverandre underveis.
 • I vinterhalvåret (september – april) skal deltakerne ha tilfredsstillende belysning på seg selv og kajakken. Hensikten er å bli sett av trafikk og medpadlere. Unngå belysning som blender medpadlere.
 • Siden turleder har ansvar for tur og deltakerne, kan turleder bortvise padlere dersom han er i tvil om at padleren er godt nok utstyrt/har tilstrekkelig padleferdigheter. Padleren som bortvises informeres om minstekravet.
 • Dersom noen underveis velger å bryte ut av gruppa ved å padle en annen vei eller raskere, er padleren på egen tur på eget ansvar. «Utbrytere» skal eksplisitt gi beskjed til turleder i forkant. Dette er ikke ønskelig, da man ved å melde seg på tur også sier ja til å følge premisser satt av  turleder og klubben. 
 • Særlig for denne turen: Da alle deltakere forventes å være kvalifiserte for turen de deltar på, er alle er ansvarlige for selv å ta med nødvendig utstyr. Likevel oppfordrer vi turleder til å minne på eventuelt spesielle ting padlerne må huske på på denne turen. F.eks. ved surfing – ta med hjelm.

Turleders sjekkliste

På forhånd

Ha med følgende sikkerhetsutstyr

 • Nødbluss, vindsekk, førstehjelpsutstyr, varme klær, varmt vann og energipåfyll, lys og refleks for person og kajakk, VHF, mobiltelefon, nødlader og reperasjonsutstyr, tauline, ekstra åre, 1 pumpe per åtte deltakere, årepose, kniv, fløyte, kart og kompass. Nødpeilesender/InReach/Spot på turer hvor risikoanalysen sier det er nødvendig.

Før utfart

 • Sjekk samtidig at alle er kledd etter forholdene og har på/med seg tilstrekkelig
  sikkerhetsutstyr. 
 • Sjekk at alle oppfyller minstekravet til ferdigheter.
 • Gi begrunnelse og bortvis deltakere som ikke er kledd etter forholdene eller oppfyller minstekravet til ferdigheter.
 • Kontrollspørsmål om generell form, dagsform og eventuelle allergier, sykdom e.l
 • Informer om:
        -Vis på kart hvor turen går og hvor vi skal ta pause. Informer om hvor lang turen er og om eventuelle risikoer underveis.
       – Ved krysninger: padle samlet.
       – Om noen underveis får lyst til å padle en annen vei/eller raskere, skal turleder  varsles på forhånd. De er da på egen tur og på eget ansvar.
       – Deles gruppa i to, under f.eks. dagsetapper, skal det være to turledere i hver  gruppe.
 • Avtal signaler på forhånd f.eks.:

åra flatt (vannrett) over hodet: STOPP
åra rett opp: samling her
åra i en retning: vi padler i den retningen åra peker
Hånda knyttet på hodet: «jeg har det bra»

 • Ved velt: Gruppen skal holdes samlet eller ha oversikt over hvor alle deltakerne er til enhver tid.
 • Kameratsjekk: drakter og båter – er lukene på, glidelåser igjen og fotpedaler riktig
  innstilt, fungerer ror/skegg. NB! løkka på spruttrekket.

Underveis

 • Overhold CLAP (Communication, Line of sight, Awareness (tilstedeværelse), Positioning).
 • Utøve tilpasset gruppeledelse og plasser deg i forhold til gruppa der du har best oversikt og plassering ift risikoelementer.
 • Hold oversikt over deltakerne og farvann og vær tydelig på kurs/retning.

Før utfart etter pause sjekkes

 • Om alle er varme og har fått i seg nok mat/drikke.
 • Minn om kameratsjekk før vi går på vannet igjen og at vi padler samlet når vi f.eks.
  krysser.

One Response

 1. […] Dags- og overnattingsturer […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: