Årsmøteprotokoll

Årsmøtet avholdes hvert år, innen utgangen av februar. Møtet skal annonseres 1 måned på forhånd. Forslag til årsmøtet må være styret i hende seinest fjorten dager før møtet. Årsmøtepapirer legges ut på klubbens internettsider ei uke før møtet og påminnelse m/årsmøtepapirer sendes ut pr. e-post til medlemmer med kjent e-postadresse. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter.

Faste saker til årsmøtet:

  • Godkjenne innkalling og dagsorden
  • Velge møteleder og sekretær
  • Behandle årsmeldinga
  • Behandle revidert regnskap
  • Behandle innkomne forslag
  • Fastsette kontingent
  • Fastsette naustleie
  • Fastsette kajakkleie
  • Behandle budsjett
  • Valg til styret

Protokoll fra årsmøtene:

Det skrives protokoll frå årsmøtet og to deltakere i møtet velges til å underskrive protokollen. Protokollen fra årsmøtet med godkjent regnskap sendes Brønnøysundregisteret og også idrettsforbundet ifbm den årlige rapporteringen.

 

 

 

        2022 

 

 

 

 

 

2021

Dagsorden for årsmøtet 2022 vedlagt årsmelding, revidert regnskap for 2021, virksomhetsplan og budsjett for 2022 og valgkomiteens innstilling.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Protokoll 2022

Protokoll ekstraordinært årsmøte

 

 

 

 

Dagsorden for årsmøtet 2021 vedlagt årsmelding, revidert regnskap for 2020, virksomhetsplan og budsjett for 2021 og valgkomiteens innstilling.

 

Protokoll 2021

2020

Dagsorden for årsmøtet 2020 vedlagt årsmelding, revidert regnskap for 2019, virksomhetsplan og budsjett 2020 og valgkomiteens innstilling

 

Protokoll 2020

2019

Dagsorden for årsmøtet 2019 vedlagt årsmelding, revidert regnskap for 2018, virksomhetsplan og budsjett 2019 og valg

 

Protokoll 2019

2018

Dagsorden for årsmøtet 2018 vedlagt årsmelding, revidert regnskap for 2017 og budsjett for 2018

 

Protokoll 2018

%d bloggers like this: