HMS

Tromsø havpadleklubb har dokumenter som regulerer helse, miljø og sikkerhet (HMS) i klubben:

HMS-dokument for treningsturene til Grindøya og Sydspissen. Dette er enkle turer i nærområdet på vestsida av Tromsøya.

HMS-dokument til ‘Hei til kvalen 16’   Dokumentet tar opp en del generelle problemstillinger knyttet til padling med grupper i kaldt klima, og kan brukes til turer på yttersida.

Padling generellt:

Sikkerhetsstyringsdokument_HMS_THPK_2012

DSB_Temaveiledning_i_risikoanalyse

Bassengtrening spesiellt:

Leieforhold_i_Troms_kommunes_idrettsanlegg_-_2012

Branninstruks_2012_Troms_kommune_idretts_og_svmmehaller

Folder_Frstehjelp_ved_drukning

Sjekkliste_for_bassengtrening

Utleie av kajakk spesielt:

Oppslag_til_naustet