Om ror og senkekjøl

Illustrasjon: Gunnar Noer

Illustrasjon: Gunnar Noer

Klubben har noen båter med ror og noen med senkekjøl. Hva er dette, og hvordan bruker du dem?

Innenfor kajakkpadling finnes det to måter å styre på; enten med ror eller med senkekjøl (skeg). Hvilken du velger avhenger i stor grad av hvordan du ønsker å bruke kajakken, og hvor langt du ønsker å utvikle deg som padler. Velger man en kajakk med senkekjøl, må man lære seg å svinge ved hjelp av kroppen og åra, slik eskimoene har gjort det i alle år. For å få full glede av dette, krever det en del trening og jevnlig bruk. Når man har lært seg disse teknikkene vil en senkekjølskajakk blant annet ha en fordel i grov sjø, på surf og rulle – havpadleentusiaster  velger ofte kajakk med senkekjøl.  Havkajakker med ror er fremdeles det mest brukte.  Her styrer man med beina, og man kan konsentrere seg om effektiv padleteknikk/fremdrift, uansett forhold. Havkajakk med ror krever mindre i startfasen, og har blant annet sin klare fordel  i sidevind. Da vil roret fungere som en avslappende retningsstabilisator.

Ror

Et ror henger bak på hekken på båten, og du opererer det med pedalene. Båten svinger til venstre når du trør inn den venstre pedalen, og tilsvarende til høyre. For at roret skal virke så må båten være i bevegelse slik at det strømmer vann forbi roret – du må ha styrefart. Roret kan heves ut av vannet, eller senkes helt ned. Særlig når du går på land er det viktig å ta opp roret så det ikke blir skadet mot bakken under.

Rorbåter kan være vanskelige å styre opp i mot vinden hvis du har kraftig motvind og liten styrefart. Da kan det være bedre å ta opp roret, og styre båten ved hjelp av årene.

Senkekjøl (skeg)

Senkekjølen er en liten finne som senkes ned under bakenden av båten. Den har fast retning, og kan bare justeres på hvor langt ned i vannet den senkes. Senkekjølen virker på to måter:

Retningsstabilitet

Kajakken har en tendens til at den vil svinge til motsatt side av den sida du bruker åra på og båter med lite retningsstabilitet vil tape en del framdrift på all denne svinginga. Senkekjølen stabiliserer båten, slik at krafta i åretaket istedet går til å drive båten framover.

Alle kajakker har en tendens til å vri seg slik at de får bølgene rett inn fra siden. Dette gjelder særlig i medsjø. Ved å slippe ned senkekjølen, så motvirker du denne effekten, og du kan holde retningen selv om du får sjøen på skrått bakfra. I motsjø er denne effekten mindre, og da er det stort sett ikke behov for å bruke senkekjølen.

Sideveis avdrift

Senkekjølen endrer båtens avdrift i sidevind. Formen på båten gjør at det er ulikt vindfang og motstand mot sideveis drift foran og bak på båten. Normalt så vil båten gli sideveis lettere med bakenden, og i sidevind vil hekken drive unna slik av båten dreier opp mot vinden. Hvis du slipper ned senkekjølen, så øker sideveis motstand bak på båten, og det er isteden baugen på båten som driver unna vinden. Ved å slippe ned senkekjølen akkurat passe kan du balansere motstanden foran og bak, og dermed holde noenlunde konstant retning på båten.

Men hvis du ikke har ror; hvordan styrer du en båt med senkekjøl?

Kajakk_ovenfra

Alle kajakker er bredest midt på og smalner i begge endene, med et buet skrog på begge sider. Vannlinjen styrer retningen på båten. Hvis du presser den ene sida av skroget ned i vannet og løfter den andre ut, så vil båten følge den sida som er mest i vannet. Dette kalles kanting (edging). Du balanserer kajakken ved å knekke i hofta og løfte kneet mot dekket på den ene sida, samtidig som du presser rompeballen ned i setet på den andre sida.

En god senkekjølskajakk skal gi umiddelbar og positiv respons på kanting, og den skal kjennes trygg og stabil ut selv om du kanter den over på sida.

Kanting av kajakken er en effektiv måte å styre i trange farvann. Foto: Gunnar Noer

John Rasmussen fra Senja viser effektiv kanting av kajakken. Foto: Gunnar Noer

Hva må du huske med ror og senkekjøl?

Begge har en finne som sikker ut under kajakken og som kan bli skadet ved kontakt med bunnen eller hardt underlag. En grei huskeliste for landing for alle kajakker har derfor stort sett ett punkt: NB!!! Husk å ta opp senkekjølen eller roret før du går på land!

Det fins masse videoer på nettet om hvordan å styre kajakken, se f.eks herher og her.

 

%d bloggers like this: