CORONAVETTREGLENE

CORONAVETTREGLENE

Nye korona-vettregler for Norges Padleforbund (NPF) ble lagt ut på forbundets websider 2 april og åpner igjen for organisert aktivitet på vannet: http://www.padling.no/nyheter-aktivitetsrettet/viktig-informasjon-vedroerende-koronavirus-oppdatert-0204/

Styret i THPK har derfor vedtatt at vi f.o.m:

Torsdag 16/4 starter opp med korona-tilpassede torsdagspadlinger og tirsdag 21/4 starter tirsdagsdamene opp. Vi vil evaluere hvordan dette går – og går det bra kan det være det også blir Ti-på-skjæret padling utenfor Sandnessundet.

I første omgang legger vi opp til torsdagspadlinger og tirsdagsdamene ut mai måned med et corona-tilbapasset opplegg. Opplegget vil bli fortløpende evaluert, og endringer kan/vil komme basert både på de erfaringene vi gjør oss og eventuelle føringer som kommer fra myndighetene og/eller NPF.

Hoved stikkordene for gjennomføring av corona-tilpassede padlinger er som ellers i samfunnet:
• holde forsvarlig avstand
• minst mulig direkte kontakt med gjenstander og personer
• god hygiene

I alle naustene er det nå utplassert anitibac til vask av hender, samt rødsprit til vask av flater / utstyr (dørhåndtak, kodelås, årer, pumper, mm).

Inn og ut av naustene er nok det punktet der det vil være størst utfordringer med å holde god nok avstand, og dermed er det viktig at man minimaliserer tiden man trenger å bruke til dette.

• Derfor må ALLE skifte ferdig hjemme/FØR man kommer bort til naustene.
• Alle møter opp i god til slik at vi unngår trengsel i naustene.
• De som trenger hjelp og veiledning til å finne båter og utstyr møter opp i EKSTRA GOD TID slik at man kan få dette gjort på en så god måte som mulig.

Før og etter padling:
• Skift ferdig til / ut av padletøy hjemme (du kan selvsagt også skifte ved bilen/på parkeringa før du kommer bort til naustene/etter padling)!
• Om mulig bruk kun eget padleutstyr.
• Hold 2 m avstand.
• Bruk hansker når du er i naustet.
• Årer, håndtak og andre kontaktflater desinfiseres før og etter bruk.

Under padling:
• Maks 5 personer i hver gruppe.
• Hold 2 m avstand fra hverandre internt i hver gruppe, både på sjøen og ved pauser på land.
• Det kan være flere grupper à 5 på vannet samtidig.
• Deltakere har med egen drikke/mat, dette for å unngå deling av utstyr.

FØR vi går på vannet så samles alle (med forsvarlig avstand) som skal være med foran plattingen ved klubbnaustet, slik at de som leder padlingen får delt inn i grupper, gitt dagens beskjeder og registrert hvem som deltar.

Les mer om Torsdagspadlingene og Tirsdagsdamene her.

Torsdagspadling er et lavterskel-tilbud for alle som egenredning og kammeratredning.

Og til de som leier utstyr fra klubben: Vær snill med utstyret! Ikke stå i båter på land, ikke bruk åren som brekkstang og forlat utstyret slik som du selv ønsker å finn det når du skal bruke det.

Disse padlingene er normalt en flott arena for å kunne tøye sine egne grenser. Men for å minimalisere behovet for nærkontakt (som ved behov for å ligge i flåte eller å utføre redning) så er fokuset nå på å IKKE tøye corona-grensene – og dermed heller IKKE tøye egne grenser.

Leave a Reply

%d bloggers like this: