Fra årsmøtet 2015

Fra årsmøtet 2015

Da er årsmøtet vel gjennomført. Vi har hatt utskiftning i styret, og to nye medlemmer har kommet til:

Tine Larsen jobber til daglig som jurist og seniorrådgiver hos fylkesmannen. Hun er forholdsvis fersk som padler, men har lang erfaring med turliv generelt.

Steinar Johansen jobber på UiT, og har vært med i kajakklubben ei god stund. Er opprinnelig fra Senja, og har god innsikt i byggtekniske ting.

Forøvrig ble Gunnar Noer gjenvalgt som leder, Alf Furu er fortsatt kasserer. Lala Lium tok gjenvalg som naustansvarlig, og Bent Svinnung tok også gjenvalg. Harald Bohne var ikke på valg i år.

Det var tre forslag til årsmøtet:

Sak 1) Senking av nedre aldersgrense fra 16 til 12 år. Forslaget ble vedtatt etter noe diskusjon, og vedtektenes §2 lyder nå som følger:

Alle som har fylt 12 år kan bli medlemmer av klubben. Medlemmer under 16 år skal være sammen med myndig ledsager som er medlem i klubben, når de padler eller leier båt i regi av klubben. For å ha stemmerett, må man ha vært medlem i minst en måned, og ikke skylde klubben kontingent.

Innsigelsene gikk på at man ikke kan forvente at turleder, f.eks på torsdagspadlingene, også skal ta ansvar for mindreårige. Paragraf 2 vil praktiseres slik at unge som skal være med å padle skal være i lag med sine egne foreldre/foresatte,  eller andre som har spesielt ansvar for dem under turen.

Sak 2) Krav om minimum antall turer pr. år for å få beholde naustplass. Denne ble avvist siden styret har gode muligheter til å følge opp ikke-aktive medlemmer uten å bruke tvangstiltak.

Sak 3). Forslag om bygging av nytt naust: Årsmøtet vedtok at Styret får ansvar for å gjøre nødvendige tiltak og økonomiske disposisjoner slik at prosessen med å bygge nytt naust i Sjølundfjæra påbegynnes i løpet av 2016.

 

Hilsen

Styret 2016

Leave a Reply

%d bloggers like this: