Fra årsmøtet

Fra årsmøtet

Det ble et bra møte i år, og nesten fullt hus i toppetasjen på the Edge. 27 fremmøtte deltok på det som nok er et av de mer betydningsfulle årsmøter i klubbens historie. Vi startet med å minnes Hilde Ludvigsen, mangeårig medlem og tidligere leder, som gikk bort i år. Deretter tok Alf over som ordstyrer, og gjorde en eksemplarisk effektiv gjennomgang av sakslista. Dermed ble det god tid til en grundig diskusjon over kveldens store sak; Skal THPK gå inn i padleforbundet. Først hadde Gunnar et innledningsforedrag, og deretter fulgte mange gode innlegg. Først og fremst var det Johnny Lauritzen, en av klubbens grunnleggere, som målbar motstandernes stemme, de som vil at klubben fortsatt skal være helt uavhengig. Men det var også flere gode innlegg for, og som f.eks pekte på nytteverdien av å møte andre klubber. Da valget kom, var nok dette det som gjorde utslaget, vi fikk akkurat nok til det nødvendige 2/3 flertallet for å søke medlemsskap i Norges Padleforbund.

Så var det valg, og styret for 2017 ser slik ut:

Navn Hovedverv Biverv
Gunnar Noer Leder Webredaktør
Harald Bohne Nestleder Sekretær/TØR/byggeleder
Alf Furu Kasserer Torsdagspadlingene
Nina Jacobsen Naustansvarlig
Steinar Johansen Materialforvalter
Siv Berg Pedersen Styremedlem Turgruppa
Kjetil Kvalsvik Vara Turgruppa/Facebook

Det ble en gjennomgang av budsjettet for 2017, og kontingenten, naustleie og kajakkleia holdes uforandret også i år.

Tilslutt ble det blomster og takk til Laila Lium for en solid jobb som naustansvarlig gjennom tre år. Hun overlater nå en velorganisert naustplan til påtroppende naustansvarlig, med en ferdig plan for plassene i nynaustet. Blomster og takk også til Harald, som har stått og gjort en fremragende innsats for klubben i forbindelse med nynaustet. Stor takk også til avtroppende styremedlem Tine Larsen og til avtroppende vara Bent Svinnung, som begge har gitt verdifulle bidrag i året som har gått.

Vi ønsker Nina, Siv og Kjetil velkommen i styret, og ønsker alle i klubben et flott nytt padleår!

Årsmeldingen fra 2016

Protokoll fra årsmøtet 2017

Leave a Reply

%d