Klubbnaustet

Klubbnaustet

Alle kunne se at klubbnaustet, det gamle røde naustet med skifertak, trengte oppgradering. Etterhvert som vi undersøkte det litt mer, viste det seg å være i svært dårlig forfatning. Vi fant råte i stav(stendere), panel, taktro og skråbånd. Vi har derfor gjennomført en betydelig reparasjon av naustet:

oressenningsskuret

pressenningskuret hvor kajakkene ble lagret midlertidig i sommer.

Vi bygde først et presenningsskur slik at klubbåtene kunne tas ut av naustet under arbeidet. 

Skifertaket er tatt ned, lagret på paller, og vi vil tilstrebe å få satt opp skiferen. Her har vi søkt om at Fortidsminneforeningen kan bruke naustet som øvingsobjekt for å tilby skiferkurs for interesserte. Vi håper å få det til vår 2020. Taktroa, plankene på taket, er råtten noen plasser og vi vil skifte de plankene som trengs. 

Vi har lagt inn en ny kraftig syll (bunnstokk) i furu på nordveggen, kappet bort råte fra bjørkestav og festet disse til den nye sylla. Naustet ble jekket litt opp, stavene ble kappet slik at de ble råtefri og senket ned på sylla.Vi har skiftet alt panel på norveggen og over dørene på nerveggen (mot vest)

Vi har tatt vare på de få skråbandene som var brukbare , samt at vi vil bruke noen som «pynt». Nytt panel på hele veggen.  5 underligger og 2 lekter som overligger.

Nordveggen er malt og nye skråbånd på innersiden av nordveggen.

råtne skråbånd.jpg

De gamle, kule skråbandene viste seg å være uthult av råte.

bjelker

Vi har lagt inn flere nye skråbånd, da bjørkestavene som så fin ut innenfra, viste seg å være gjennområtten inni når vi tok bort det utvendige panelet. Kryssene måtte lages av standard gran i 2x4.  Vi har lagt inn 2 nye bjelker slik at vi kan lage et lite loftsgolv til lagring av diverse klubbutstyr. Her er det foreløpig lagret material til takkonstruksjonen. + noe mer. Bjelkene vi også være et utgangspunkt for å forsterke taket ved å legge inn en hanefot opp mot takåsene. Eventuelt lage 2 nye «grinder», slik konstruksjonen er i dag.

 

trapp.jpg

 

Det er bygd ei ny flott trapp opp til loftsrommet hvor det også er hentet ei krokbjørk som er laget som gelender. Trappa er verdt å studere nærmere for de som er interessert i slikt. 2 repo, lett buet konstruksjon og plugger i enkelte skruhull. Fantastisk!

Det er panelt nesten helt ferdig over dørene og det blir malt ferdig i høst. Overliggere blir spikret på der det er lagt panel. 6 staver er satt opp og festet i gamle og nye bjelker. Her er det nå laget et lekterstativ med plass til alle båtene. Det er laget et foreløpig stativ til årer, vester og trekk. 

Alle båtene er nå flyttet tilbake til Klubbnaustet og pressenningsnaustet blir «verksted» for å lage nye porter.

Det er satt opp nytt utelys med skumringsrele.

 

Videre arbeid i høst/vinter:
– Nytt vindu på loftet er bestilt og settes inn.
– Loftsrommet males og innredes til klubbutstyr.
– Nye porter lages og den nedre fronten rettes opp og nytt panel settes opp.
– Det lages et nytt system for oppheng av årer, vester, trekk og sikkerhetsutstyr.
– Loftsgolv legges og trapp/ stige monteres.
– Skifertaket komme forhåpentligvis på vår 2020. Vi håper å få det lagt på ved et kurs som fortidsminneforeningen arrangerer, men vil se om det kan utføres av et firma.
Alternativt har vi fått tillatelse til å legge på et platetak lik de andre naustene.

Arbeidstid til nå :
Dugnadstimer: 252 timer (57 personer har deltatt på ulike dugnader)
Forberedelse, transport, møter, mailer og brev etc : 52 timer
Betalt tømrerarbeid: 65 timer

Leave a Reply

%d bloggers like this: