Årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020

årsmøte

Velkommen til årsmøte!

Tidspunkt: 26. februar kl: 19:00 – 21:30

Sted: Linken (UiT Breivika) – Sykehusvegen 23. Parker på nedsiden av byggene (gratis) – eller ta bussen til UiT. Linken ligger i det sorte (lakrisbygget). Inngang fra nedsiden – mot parkeringsplassen

Servering: kaffe og te med is-buffet (yum)

Hvilken klubb ønsker du vi skal være, hva skal vi bruke penger på, hvem skal styre klubben neste år? Ønsker du å diskutere klubbens videre utvikling er dette en glimrende anledning. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Les mer om årsmøtet i vedtektene §5: https://tromsohavpadleklubb.com/om/vedtekter/

NB! Forslag til årsmøtet må være styret i hende seinest fjorten dager før møtet (altså senest 12. februar).

PS! Valgkomiteen gjør jobben i forkant av møtet og forslag til nytt styre vil legges ved innkallingen. Har du forslag til styremedlemmer eller ønsker du selv å bidra i styret – ta kontakt med valgkomiteens leder Per Arneberg på e-post:  per.arneberg@hi.no

PS! PS! I forkant av årsmøtet kl 18:00 – 19:00 vil det være medlemsmøte med tema: Kommunikasjon i kajakk – når det virkelig gjelder..

Faste saker til årsmøtet:

  • Godkjenne innkalling og dagsorden
  • Velge møteleder og sekretær
  • Behandle årsmeldinga
  • Behandle revidert regnskap
  • Behandle innkomne forslag
  • Fastsette kontingent
  • Fastsette naustleie
  • Fastsette kajakkleie
  • Behandle budsjett

Finn vedlagt årsmøtepapirene. 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: