Gapanaustet

Gapanaustet

Av: Harald Bohne, sjefsdesigner og oppfører av gapanaustet

Harald Bohne med velfortjent kaffepause i Gapanaustet

Mulig litt misunnelige på Stormgjengen fattet klubben en beslutning om å føre opp en gapahuk – et sosialt samlingssted ute på Sjølunden. Og da Steinar Johansen fikk ført opp en platting, lå alt til rette. Men hvordan den skulle se ut var det diskusjoner om. For å slutte slik usikkerhet, gjorde jeg noen skisser og lagde en modell i papp. Metoden er diskusjonsdrepende, men man utsetter seg for ultimative befalinger:

Dagbok

 • 4. januar             Ide til utforming- skisser
 • 21. mars             Tegninger levert styret
 • 18. april              Ytterligere flere tegninger
 • 23. april              Modell laget av trepinner plassert på naustloftet. Dermed kom etter hvert befalingen om å sette i gang. Furupanel bestilt.
 • 2. sep.                  Hentet 1 toms furupanel i Skibotn hos Kjell Lambela.
 • 10. sep                 Grov grøft bak plattingen
 • 17. sep                 River presenningnaustet –  Jan Thomas Schwenke og jeg
 • 19. sep                Lager arbeidstegninger og regner ut vinkler og høyder
 • 20. sep                 Fortsetter med trigonometrien  og med tegninger
 • 21. sep                 Tror meg ferdig. Godt det ikke også var sinus og cosinus hyperbolikus!
 • 21. sep                 Reisverket til to langvegger ferdig. Jan Thomas og jeg
 • 23. sep                 Fullfører reisverket. Jan Thomas og jeg
 • 25. sep                 Hentet og sjauet limtredrager
 • 27. sep                 Ordna med søyle og forberedte «stiger» for å løfte limtredager på plass
 • 28. sep                 Løfta limtredrager på plass og begynte med bjelker. Jan Tomas og jeg
 • 29. sep                 Ferdig med bjelker. Seieren over skeive vinkler. Jan Tomas og jeg
 • 30. sep                 Panelte nordveggen og litt av sørveggen. Alf Furu, Arnolf Nilsen og jeg
 •  1. okt                   Panelte sørveggen. Arnolf og jeg. Fomla med fronten, ekstra bjelke, osv 
 • 2. okt                   Panelte bakveggen. Fortsatte fronten.
 • 5. okt                    Ferdig front. Så hjelp av Bjørn Hesthamar og Astrid Buvik med taktroa. Lang dag!
 • 6. okt                    Fortsatte med taktroa. Alf kom om hjalp til, og så Jan Isak Mikalsen! Rekende fanter.
 • 7. okt                    Renskjæring taktro. Trekantlister. Innkjøp papp, lim, beis, og sprøytet soppdreper
 • 8. okt                    Beiset med lys blank beis. I mangel av fargevalg. Planla legging av papp. Våkna tidlig.
 • 9. okt                    Pappen på taket! Bjørn H og Riikka Holopainen (som kom dagen før for å høre) og jeg
 • 13. okt                 Ekstra beslag kjøpt og alt montert. Ekstra bjelke montert under platting. Bestilt glass. 
 • 14. okt                 Riikka og Gøril har fylt opp grøfta på baksiden med små stein!
 • 17. okt                 Fant på en brukbar design og påbegynte benker.
 • 19. okt                 Ferdig med benker.
 • 20. okt                 Innom og olja et strøk på berøringsflatene på benken og bjelkestumpen
 • 21. oktober Rutetid – vindusglass fra glassmester Applebom satt inn
 • Vurderer et beslag over bjelken som stikker ut i været
 • Og hva med bord? 
 • Og kanskje en innvielsesfest i fjæra?
Tegning av Harald lagt ved byggesøknad til kommunen i 2019 om å få lov til å sette opp platting med gapahuk. På plattingen skulle det settes opp et midlertidig presenning-naust til oppbevaring av kajakker og annet utstyr mens klubbnaustet ble pusset opp. Da klubbnaustet nærmet seg ferdigstillelse kunne prosessen med å få satt opp en gapahuk starte.

Leave a Reply

%d bloggers like this: