Bekreft medlemsskapet – melding fra styreweb

Bekreft medlemsskapet – melding fra styreweb

Nyttårsaften sendte styreweb (systemet vi benytter for medlemsregistrering, budsjett mv) ut en e-post til mange av våre medlemmer uten at styret på forhånd var informert. Fordi vi ikke fikk tak i styrewb nyttårshelgen ble det som et “føre-var-tiltak sendt ut en e-post der medlemmene ble bedt om å slette e-posten fra styreweb i tilfelle vi var hacket eller dette bare var spam. Det viser seg imidlertid at meldingen er reell.

En ny ordning trådte i kraft 1.1.2020 som innebærer at alle medlemmer selv må bekrefte sitt medlemsskap i NIF. Medlemmer før 1.1.2020 ble forhåndsgodkjent. Tidligere ble det sendt ut en e-post/SMS direkte fra Norges idrettsforbund (NIF) hvor nye medlemmer måtte bekrefte at de er medlem i klubben. Nå kommer meldingen fra styreweb.

Formålet er å få bedre oversikt over og kontroll med hvor mange medlemmer klubbene faktisk har og derigjennom hvor mange medlemmer NIF og de enkelte grenene (som f.eks. havpadling) under NIF har. Hvorfor er dette viktig? Jo, NIF mottar støtte fra Kunnskapsdepartementet basert på medlemsmasse. Padleforbundet mottar igjen støtte fra NIF basert på antall medlemmer og hvor mye midler som settes av til å videreutvikle kursstigen i havpadling og ulike støtteordninger til klubbutvikling, møter mv avhenger igjen av hvor mange som er aktive innen havpadling. De to siste årene har klubben f.eks. fått refundert midler til innkjøp av kajakker (25%), tilskudd til restaurering av klubbnaustet, dekning av utlegg til aktivitetsledersamling med mer.

  • Meldingen er sendt ut til alle medlemmer som ikke allerede har validert medlemsskapet – altså som ikke er registrert av NIF. Meldingen sendes på nytt hver måned helt til medlemmet har validert medlemsskapet.
  • Den er også sendt til medlemmer hvor det er forskjell i informasjon lagret i de to systemene. Dette kan f.eks. gjelde e-postadresse, bostedsadresse, du er registrert med to medlemsskap i NIF mv.
  • Alle nye medlemmer vil derfor nå automatisk få en e-post fra styreweb om å godkjenne medlemsskapet. Om medlemmet ligger aktiv i StyreWeb og ikke fullfører registreringen hos NIF så vil de få en purre epost om å registrere seg hos NIF etter ca 1 måned.

Obs! Du kan ikke trykke på START i bildet i dette innlegget. Om du slettet forrige e-post fra styreweb om dette (slik vi ba dere om ;-), må du vente til styreweb sender ut e-post med purring.

Vi beklager at dere ikke ble informert om dette på forhånd, men håper dere som mottar e-posten fra styreweb på ny fortsatt ønsker å vøre medlemmer, legger godviljen til og bekrefter medlemmsskapet – og derigjennom bidrar til orden i sysakene og mer midler til havpadlingen nasjonalt.

Vi takker igjen observante medlemmer som umiddelbart tok kontakt med oss og varslet om e-posten. Ingen av oss i styret hadde mottatt den, så vi hadde ikke visst om dette eller kunnet fulgt opp om det ikke var for dere!

På forhånd takk!

Styret

2 Responses

  1. Anita Andresen says:

    Hei, Det er ikke mulig å bruke “start” for å bekrefte medlemskapet.

    • Heia, du kan ikke svare/trykke på start i den meldingen vi sendte ut. Det burde fremgått klarere. Vent på ny e-post fra styreweb til deg – altså purringen om du var flink og sletta forrige e-post fra dem. Ingrid

Leave a Reply

%d bloggers like this: