DET PADLES!

DET PADLES!

Mange klubbmedlemmer har fått båten på havet, skjær samles, helgeturer er planlagt og klubben får stadig nye medlemmer. Kort oppsummert – det padles!

Her er litt informasjon fra klubbstyret og fra turlederne! I løpet av et par uker setter vi opp to skilt – med camping forbudt. De siste sommerens har det dukket opp stadig flere bobiler ned på parkeringsområde vårt. I samråd med grunneier blir hele området, fra nedkjørselen fra Kvaløyvegen, skilt med camping forbudt. Det kommer også skilt på naustene og da særlig på utleienaustet. Inne i utleienaustet kommer det skilt med noen enkle regler for leie av kajakk. Viktig at vi alle er med å holde orden i utleienaustet og at alle som leier rydder utstyret på plass, tømmer båten for vann og er med å gjøre det å drifte utleienaustet.

På vår facebookside finner du arrangement: Torsdagspadling, tilbud om å lære å pakke båt for tur, pinsetur og flere andre turer. Les innbydelsene nøye, det er viktig at du er skodd for de utfordringene turene inviterer til. Er du i tvil – ring turlederen som er oppgitt – på den turen du er interessert i.

I løpet av noen få dager kommer invitasjon til årets dugnad. Det skal ryddes i fjæra og i naust. Vi skal også spise pizza, drikke kaffe og lyge litt!

3. september er det klart for Tromsøya Rundt og vi skal på neste styremøte sette ned arrangementskomiteen. Dersom. du vil være med å gjøre en jobb før og under arrangementet – så send en mail til Pål. Vi trenger folk til å gjøre Tromsøya Rundt til en fin padletur og til å planlegge fest i fjæra – på kvelden.

Foto: Bo Eide

Leave a Reply

%d