ÅRSMØTE 2023

ÅRSMØTE 2023

Foto: Bo Eide

Tidspunkt: Torsdag 16. februar kl: 19:00 – 20:30


Sted: Møterom Maud, otium, Tromsdalen. Inngang C/D – øverst mot sør. Parkering nedenfor sykehjemmet.

Årsmøtepapirer sendes ut og publiseres på våre nettsider – senest en uke før møtet. Dette er i henhold til klubbens vedtekter, sendes ut så snart alle sakspapirer er saksbehandlet i styret.

Servering: kaffe og kaker

Hvilken klubb ønsker du vi skal være, hva skal vi bruke penger på, hvem skal styre klubben neste år? Ønsker du å diskutere klubbens videre utvikling er dette en glimrende anledning. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Les mer om årsmøtet i vedtektene §5: https://tromsohavpadleklubb.com/om/vedtekter/

NB! Forslag til årsmøtet må være styret i hende seinest fjorten dager før møtet (altså senest 2. februar). Forslag sendes styre på mail til følgende mailadresse Pål Hansen

PS! Valgkomiteen gjør jobben i forkant av møtet og forslag til nytt styre, kontroll- og valgkomite, vil legges ved innkallingen. Har du forslag til styremedlemmer eller ønsker du selv å bidra i styret – ta kontakt med valgkomiteens leder Linda Skog (leder) på e-post:  Linda Skog

Faste saker til årsmøtet:

  • Godkjenne innkalling og dagsorden
  • Velge møteleder og sekretær
  • Behandle årsmeldinga
  • Behandle revidert regnskap
  • Behandle innkomne forslag
  • Fastsette kontingent
  • Fastsette naustleie
  • Fastsette kajakkleie
  • Behandle budsjett

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: