Naustplass? Påminnelse om stor fest..

Naustplass? Påminnelse om stor fest..

Naustsansvarlig er i ferd med å gjennomgå registrert bruk av kajakker, som leier plass i klubbens utleienaust.  Dette skjer hvert årsskifte. Det er sendt ut oppsigelse til de som har 4 uttak eller mindre i 2022, det er halvparten av kravet i naustreglene. Skal du delta på den store festen – så er siste frist for påmelding 25. januar!

SØK NAUSTPLASS!

  • I klubbens naustregler heter det: For å beholde tildelt naustplass er det et aktivitetskrav som innebærer at personen som har tildelt plass har dokumentert 8 uttak av kajakken i løpet av kalenderåret. 1 dagstur = 1 uttak. Aktiviteten registreres i padleloggen som henger på veggen i ditt naust. Dette er et viktig ledd i klubbens HMS.
  • Søknad om fritak: Dersom du av en eller annen god grunn (f.eks. studieopphold annet sted, medisinske årsaker) ikke vil være i stand til å oppfylle kravet, kan du søke styret om fritak for det året det gjelder. Søknadsfrist er 31.desember. Alle søknader styrebehandles. Søknad skal skje skriftlig, og sendes til: tromsohavpadleklubb@gmail.com
  • Det er populært med naustplass for kajakken og det er stort sett alltid ventetid for å få plass. Hvis du går med innkjøpsplaner, men ikke har plass til kajakk, så lønner det seg å melde seg på ventelista med en gang:
    Registrer deg på dette skjemaet og du kommer da i et kronologisk sortert skjema:
    Skjema for å søke om naustleie 

Vi ber alle som ønsker plass om å søke.  Klubbens naust skal brukes til padleaktivitet, ikke til langtidslagring av båter.  Statistikk for 2022 indikerer at det blir mange ledige plasser, så vi oppfordrer alle medlemmer om å søke.  Dersom du ikke får plass i løpet av noen måneder, så blir du stående på venteliste.

Husk frist for påmelding til den store 40-årsmarkeringa nærmer seg. Påmelding stenger 25. januar. Rundt 100 påmeldte – fortsatt plass til mange!

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: