Rapport – turledersamlinga i april

Rapport – turledersamlinga i april

Det er styrets målsetning at klubbens aktiviteter skal foregå i trygge rammer som inspirerer til stor padleglede!

Vi inviterte derfor medlemmer med aktivitetsleder-, videregående- eller veilederkurs, samt de med realkompetanseerfaring, som har sagt ja til å være turledere for klubbens aktiviteter i år, til ei kompetansepåfyllshelg. Hensikten er å legge til rette for sikker og god turledelse på klubbens arrangementer. monicaM

27. og 28. april ble den første turledersamlinga i Tromsø Havpadleklubb gjennomført. Styret var storfornøyd med at hele 13 erfarne padlere meldte seg på samlinga, til tross for kort varsel og at samlingshelga var koblet opp mot en langhelg. Mange takk til Alfa Fritid (ved Alf og Morten) for at de tok utfordringa og planla og gjennomførte turledersamling for oss på kort varsel.

Helgen handlet i stor grad om bevisstgjøring ift vår rolle som turledere. Fredag var den teoretiske delen av samlinga, hvor tema som «min utfordring som turleder», basisutstyr hos turleder, hva er en ansvarlig turdeltaker, risikovurdering, ulike redningsteknikker, turledelse, hvilket arrangement inviteres det til, registrering av deltakere, hvor stor bør gruppen være, osv ble tatt opp og diskutert. Lørdag møttes vi i fjæra på Hillesøya og dro ut for å få testet våre praktiske ferdigheter, herunder øve på redninger under realistiske forhold. Hvor enkelt er det å redde en kajakk som har strandet i fjæra? Hvordan bruker vi ei redningsline?

Tilbakemelding fra turlederne var at dette var nyttig! I tillegg var det moro og vi fikk øve og leke i brenningene på yttersia av Hillesøy. Det var ei motivert gruppe padlere som dro fra Hillesøya med mange nye erfaringer og verktøy i verktøykassa. Flere fikk seg nok også en «aha»-opplevelse… egen- og kameratredning, tauing osv er ferskvare det må trenes på! Jevnlig.

Vi kommer ikke bort fra at det alltid vil være en liten risiko ved havpadling, men som vi diskuterte på samlingen, så kan vi forebygge uhell med å planlegge godt, unngå farlige situasjoner, ha med rett utstyr, padle sammen med gode padlevenner og ikke minst – det er lov å bruke hodet.

Klubben starter med dette en prosess der vi vil ha søkelys på hvilket ansvar som følger med det å være turleder og medturleder. Styrets vårt mål er at alle turledere og medturledere på klubbens arrangementer skal ha en felles basiskunnskap – og nok verktøy i verktøykassa til å sikre at alle som deltar på klubbens aktiviteter føler seg trygge og ivaretatt. Planen er å arrangere en slik samling hvert år – og kanskje oftere i starten – for å få alle klubbens turledere opp på sammen nivå.

Vi ønsker flere turledere/medturledere velkommen – så om du har lyst til å være med på neste samling ta kontakt på post.tromsøhavpadleklubb@gmail.com

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

%d bloggers like this: