Tromsø Havpadleklubb har gitt innspill til revisjon av Kystsoneplanen

Tromsø Havpadleklubb har gitt innspill til revisjon av Kystsoneplanen

Padleområder: Kajakkpadlere følger ikke bestemte ruter, men ferdes langs
fjæra, over fjorder og mellom øyer – overalt hvor det er hav. Noen
områder er mer brukt. Ut fra erfaringer i THPK har vi stedfestet områder
som vi vet er populære. Områdene som ikke er merket spesielt brukes også

Hva er en kystsoneplan?

Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene, og skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes. Planprogrammet setter rammene for arbeidet og gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredinger. Her kan du lese mer om planen. Nedenfor ser du klubben sitt innspill:

Til Tromsø-områdets regionråd

Tromsø havpadleklubb (THPK) vil med dette bidra med vår “kystbrukerkompetanse” til revisjon av Kystsoneplanen for Tromsøregionen. Vedlagt finner dere 2 kart som viser hvilke områder som er mye besøkt av padlere gjennom året – ett kart for Kvaløya og fastlandet, og ett kart for Ringvassøya og Karlsøya. Om ønskelig kan THPK (ved Bernt Bye, på kopi her) være villig til å bidra i en ressursgruppe om friluftsliv.

Padlerne er en ganske stor brukergruppe i frilufts sammenheng i de nære sjøområdene. Padlerne har prefererte steder/ruter å padle, både fundert i startsteder med mulighet for parkering og egnet sted for utsett med kajakk, men mest på grunn av de opplevelsene vi får på de stedene vi besøker og camper på, gjerne forbundet med områder med stille natur, frie siktelinjer, stillhet, tilgang på ferskvann, gunstige ilandstignings plasser og naturkvaliteter.

Tromsø Havpadleklubb har som målsetting å drive med turpadling i Tromsø og omegn. Vi har fokus på det enkle livet i nærheten til havet og naturen. Klubben ble startet i 1983 av en vennegjeng med felles interesse for havpadling, klatring og fjellturer, og siden den gang har vi vokst jevnt og trutt. Særlig de siste årene har det vært mye oppmerksomhet rundt havpadling som en sunn og positiv aktivitet, og det har gitt en kraftig vekst i klubben. Vi er per dato 809 medlemmer. Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Padleforbundet, og har klubbnummer KL19020264 i NIF. THPK oppfordrer alle våre medlemmer å bidra til sporløs ferdsel i naturen. Klubben har adoptert Grindøya og har jevnlig strandrydding der. Og mange av medlemmene bidrar sterkt til strandrydding på de plassene vi besøker.

Klubben har base i Sjølundfjæra som ligger rett sør for Langnesbakken på vestsida av Tromsøya. Her har vi fire naust, tre for private kajakker, og ett hvor vi har utleiekajakker.

Vi arrangerer hvert år et antall turer på utfra naustene i Sjølundfjøra eller på yttersia med en eller flere overnattinger.

THPK har rike turtradisjoner i padlelandet rundt Tromsø. Det er selvfølgelig mest aktivitet om sommeren, og det er da vi tar de lengste turene på yttersia. Om vinteren er det litt tøffere forhold, men tatt i betraktning at vi ligger på nesten 70 grader nord, så er det forbløffende gode forhold og mange som padler da også.

Ber dere bekrefte at dere har mottatt vår uttalelse. 

Lykke til med det videre arbeidet. 

Med vennlig hilsen

Unn Sørum

post@tromsohavpadleklubb.com 

Nestleder THPK 

Padleområder: Kajakkpadlere følger ikke bestemte ruter, men ferdes langs
fjæra, over fjorder og mellom øyer – overalt hvor det er hav. Noen
områder er mer brukt. Ut fra erfaringer i THPK har vi stedfestet områder
som vi vet er populære. Områdene som ikke er merket spesielt brukes også

One Response

  1. […] utgjør en stor gruppe med brukere av det nære kystområdet. Dere kan lese mer om dette på klubbens hjemmeside eller Tromsø områdets […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: