Invitasjon til medlemsmøte om Kystsoneplanen for Tromsøregionen

Invitasjon til medlemsmøte om Kystsoneplanen for Tromsøregionen

Når: onsdag 20 januar kl 19.00-20.30 (logg deg gjerne inn 18.45 – så kan vi slå av en prat før møtet starter) 

Hvor: virtuelt møte via zoom 
Det er ikke nødvendig å installere programmet. For å bli med på web så klikk først på den blå «Launch Meeting» i nettleseren, så nederst på «Join form Your Browser».

​Det pågår i dag revisjon av Kystsoneplanen for Tromsøregionen (Tromsø, Balsfjord, Karlsøy). 

Padleklubben har gitt innspill til dette arbeidet og har utarbeidet 2 kart (laget av Bernt Bye) som viser mye brukte padleområder. Klubben ønsker å bidra med vår «kystbrukerkompetanse» som padlere til dette arbeidet. THPK har i dag 845 medlemmer og vi utgjør en stor gruppe med brukere av det nære kystområdet. Dere kan lese mer om dette på klubbens hjemmeside eller Tromsø områdets regionråd

Styret vil invitere klubbens medlemmer til å komme med innspill til hvilke padleområder som du mener er viktigst/mest prioritert.

Bernt vil holde en presentasjon/innledning, og etterpå og underveis blir det mulighet for diskusjon og innspill. 

Unn Sørum er møteleder – og sammenfatter innspill som vil bli overlevert til kommunen til deres videre arbeid med planen. 

Håper at mange tar seg tid til å bli med her.

Leave a Reply

%d bloggers like this: