Oppsummering av innspill etter medlemsmøte ang Kystsoneplanen for Tromsøregione

Oppsummering av innspill etter medlemsmøte ang Kystsoneplanen for Tromsøregione

Onsdag 20 januar 2021, virtuelt medlemsmøte via zoom, 9 deltakere 

Det pågår i dag revisjon av Kystsoneplanen for Tromsøregionen (Tromsø, Balsfjord, Karlsøy). Kystsoneplanen legges ut på høring sommeren 2021. Ulike fagområder (oppdrett/havbruk, sjømat/fiskeri, friluftsliv, strandsone, reiseliv, verneområder).

Padleklubben har gitt innspill til dette arbeidet og har utarbeidet 2 kart (laget av Bernt Bye) som viser mye brukte padleområder. Klubben ønsker å bidra med vår «kystbrukerkompetanse» som padlere til dette arbeidet. Padleklubben mener at det er viktig å ha fokus på hvilke områder som bør bevares, slik at man ikke ender opp med å «gi» litt i hver runde med revisjon av kystsoneplanen. Padleklubben ønsker å komme våre synspunkter tidlig i planprosessen, mens det er mulig å påvirke hva som besluttes. Det er for sent å si hva vi mener når anleggene taues ut og gravemaskinene kommer. THPK har i dag 845 medlemmer og vi utgjør en stor gruppe med brukere av det nære kystområdet. 

Mer info på klubbens hjemmeside. Her kan dere se plankart for Tromsøområdet

Styret inviterte klubbens medlemmer til å komme med innspill til hvilke padleområder som de mener er mest viktig/mest prioritert.

Bernt Bye holdt en presentasjon/innledning, der han viste ulike «padlekvaliteter» illustrert med en padletur rundt Nord-Kvaløya. Etterpå og underveis var det diskusjon og innspill. Unn Sørum var møteleder. 

Innspillene fra medlemsmøtet er kort oppsummert under: 

 • Padleklubben ønsker å selge inn verdier for friluftsliv – uberørt natur, sporløs ferdsel, uten visuelle forstyrrelser
 • Det er ca 50 km fra Hekkingen til Nord-Kvaløya – kan se hele havstrekket fra Hekkingen
 • Det er mange som bor i Tromsø som aldri vært på yttersia og sett hvor fint det er der. I disse tider der man har restriksjoner på reiser så har vi en ypperlig «lekegrind» rett utenfor stuedøra. Kanskje vi skal invitere med en politiker i dobling – vise frem de flotte områdene.
 • Enighet i medlemsmøtet at spesielt 3 padleområder er unike/mye brukt: 
  • Vengsøya – Rebbenesøya – Sørfugløya – Flatvær er unik – det er mye brukt – mulig siden det ikke er mye oppdrettsaktivitet eller vindkraft i området. 
  • Området rundt Sommarøya er veldig mye brukt av mange padlere – vi mener at dette området er unikt med at det tilbyr ulike padlekvaliteter – der det passer for nybegynnere, familier, de som vil bo inne på hotellet – det har både skjermet farvann og mer eksponert farvann med bølger og strøm. Dette området blir mye brukt til kurs og klubbturer.
  • området rundt Ullstinden, mellom Snarby og Oldervik er mye brukt, den kan være en dagstur eller overnatting i Skeivåg, og gir en flott mulighet for å oppleve veiløs natur med til dels dramatisk og ubebygd landskap en kort biltur fra byen med god utsikt til midnattsola. 
 • Uberørt natur er viktig for padlere, der ulike områder er viktig for ulike ferdighet (nybegynnere vs erfarne padlere) 
 • Forhåpning om at kystsoneplanene skal dekke arealplan for både sjø og land, også områder på land er viktig for å bevare uberørt natur (lyd, lys, strøm til anleggene (landkabler?), visuelle forstyrelser – både natt og dag) 
 • Padleklubben bestreber sporløs ferdsel (tar med egen og andres søppel, fokus på toalett-fasiliteter (graves ned)). 
 • Viktig å ha fokus på kommersiell virksomhet som tilbyr padling – kan de tilby sporløs ferdsel? Allemannsretten? Hvordan reguleres dette? (obs nyhetsoppslag av grupper av utenlandske padlere med nærmest «fast» (spiker)telt-plass). 
 • Obs – flytende telt i Jøvika (hva er det?)
 • Hvilke områder er mest viktig for andre fritidsbrukere på sjøen (seilere, fritidsbåt)? 
 • Obs vannskutere – mye støy – kommer nasjonal forskrift – max 5 knop 100 m fra land (overholdes ikke…)
 • Lage allianser til folket som holder til på yttersia 
 • Det er ikke mange fjorder/områder som ikke har oppdrettsanlegg i dag. 
 • Fiskeridirektoratet har interaktive kart (mulig å legge lag-på-lag – gir fin illustrasjon om hvem som bruker området) 
 • Det avventes innspill fra flere oppdrettsaktører hvor de ønsker nye anlegg (kun MOWI og NRS har gitt innspill til nå). 

Bernt Bye er med i ressursgruppe (stiller på møter), og flere andre i klubben tilbyr seg å bidra med skriving. 

Med vennlig hilsen

Unn Sørum

post@tromsohavpadleklubb.com  

Nestleder THPK

One Response

 1. […] Her kan dere lese innspill fra klubben som ble sendt inn januar 2020 […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: